بي مي تي تشكيلاتي: عياللرگه قرشي زوره وانليك ني توسووچي قانون تصديقلنيشي کیرک

Image caption اوتگن 1391 ييل ده عياللرگه قرشي جمعآ 6824 مرته زوره وانليك اوتكزيلگنيني رويخطگه آلينگن.

بيرلشگن ملتلر تشكيلاتي افغانستانده عياللر كه قرشي زوره وانليك ني توسووچي قانوني ني عملده جاري قيلينيشي ني سوره گن. اوشبو تشكيلات نينگ افغانستان ده گي اداره سي يوناما، افغان حكومتي دن عياللرفعاليتي رواجلنيشي اوچون قانون ني تصديقلشگه سعي و حركت آليب باريشي ني سوره گن.

عياللر گه قرشي زوره وانليك ني توسووچي قانون لايحه سي، اولوسي جرگه تمانيدن " شريعت گه ضد" ايكنلگي باعث، تصديقلنمه ي قالگن. بي مي تي نينگ افغانستان بوييچه مخصوص نماينده ليگي يوناما، عياللر گه قرشي زوره وانليكلر ني توسووچي قانون بوتونلي روشده ايش گه سالينيشي ني سوره گن. حال بو كه اولوسي جرگه بيرقطار اعضالري اوشبو قانون نينگ ايريم بوليملريني "شريعت گه ضد" ايكني ني ايتگنلر. بيرلشگن ملتلر تشكيلاتي نينگ افغانستان گه عايد مخصوص نماينده سي يان كوبيش افغان رسميلري دن اوشبو مملكت نينگ خلق ارا عهدنامه لريني عملگه آشيريش اوچون، قانون جاري قيلينيشيگه سعي و حركت آليب باريشلري ني سوره گن. بوحقده يوناما اداره سي نيلاب مبارز گپيردي:"بي مي تي تشكيلاتي افغاسنتان حكومتي دن عياللرگه قرشي زوره وانليك ني توسووچي قانون، بوتكول روشده عملده جاري قيلينيشي ني سوره ي دي. شو استك بيرلشگن ملتلر تشكيلاتي نينگ افغانستان بوييچه مخصوص نماينده سي يان كوبيش هم افغان حكومتي دن قيلگن. اولر شونينگ ديك، اوشبو قانون فقطگينه خاتن قيزلر اوچون ايمس، بلكه بوتون مملكت خلقي نينگ منمفعتيگه ايكني ني تاكيدله ماقده لر". اونگه كوره، كوبيش جنابلري، مذكور قانون عياللرگه قرشي زوره وانليكلر ني آلديني آليشده كته ياردم بيره دي. عين حالده، انسان حقلري تشكيلاتي افغان عياللري وضعيتي باره سيده تشويش بيليدريب، اويدن چاقه ديگن عياللر ساني آشيب باره ياتگني ني ايتدي. اوشبو تشكيلات نينگ آسيا مملكتلري بوييچه اداره سي معاوني فريم كاين ، اوتگن اون سكيز آي ايچيده قماقده گي عياللرساني 600 يوز گه كوپه يگن دييدي:"اوتگن 18 آي جريانيده قماقخانه لرگه فاحشه بازليك و اويدن قاچگنليكده عيبلنيب آليب كيلينگن عياللر ساني 400 دن 600 گه آشگن. عياللرگه قرشي زوره وانليك ني توسووچي قانون ايشگه سالينگن حالده، عياللرنينگ كونده ليك فعاليتلريگه سلبي تاثير قويه ديگن مسله لرني آلديني آليشده ياردم بيره دي". ‎اوشونينگ ديك، افغانستان حكومتي و اولوسي جرگه اعضالريدن عياللر حقوقي بوتونلي روشده رعايه قيلينيشي اوچون، خاتين قيزلر گه حرمت قايل بوليب، اولرني حمايه قيليشي ني سوره دي. اوتگن 1391 ييل ده عياللرگه قرشي جمعآ 6824 مرته زوره وانليك اوتكزيلگنيني رويخطگه آلينيب، بولردن اوته ياماني 128 ته قتل، 18 ته سي اوزيني اوتگه يانديريش، 16 خودكشليك، 74 ته جنسي زوره وانليك، 736 ته كلتكلش، 970 ته عايلوي زوره وانليك و 27 حالت ايرته گه تورموش چيقه ريش بولگن. اوشبو قانون 1388 ييلده افغانستان جمهور رييسي حامدكرزي نينگ تقنيني فرماني بيلن ايشگه جاري قيليندي، اما قانون گه بنآ اولوسي جرگه هم اوني تصديقلشي كيره ك ايدي. ليكن، سونگي ده اولوسي جرگه بيرقطار اعضالري قانون نينگ بير نيچه ماده سي اسلام گه ضد ايكني ني ايتيب، اوني تصديقلمه ديلر. قيزلرني تورموش گه چيقه ريش ياشي، نيچه خاتينليك، آته آنه تمانيدن تورموش گه اوزه تيش، جنسي زورلشگه قول اورگنلرجزالنيشي، تينچ خانه لر و عياللرني كلتلش موضوعلري، قرمه قرشي ليك توغديرگن. اوشبو قانون نينگ تصديقيگه مخالفت كورستگن نماينده لر، نيچه خاتينليك توسيلگنليگي، تورموشگه چيقه ديگن قيزلرنينگ ياشي آشيريليشي، فرزندلرنينگ تورموش گه چيقيشيگه آته آنه لرنينگ حصه كمه ييتيريلگني و تينچ اويلرنينگ فعاليتي ني شريعت گه مخالف ايكنليگي ني تاكيدله ماقده لر. عياللر گه قرشي زوره وانليك ني توسووچي قانون لايحه سي گه موافق نماينده و تشكيلاتلر گه كوره، مذكور لايحه جمهور رييس كرزي تمانيدن امضالنگن پيتده، ايريم حاللرده ييترلي درجه ده بحثگه آلينگن. اوشبو قانون، اولوسي جرگه ده تصديقدن اوتگونچه، جمهور رييس نينگ فرماني اساسيده عملده جاري قيلينيشي ممكن. عين حالده، يكشنبه كوني اونلب مدني جماعه چيليك اداره لر، بير خبري ييغينده، مذكور قانون اولگي ديك تصديقلنمه گن تقديرده، افغانستان اوتگن اون ييل جريانيده عياللر گه قرشي زوره وانليكلرني آلديني آليشده قولگه كيريتگن يوتوقلر قولدن بيريب، كته معما رو په ره بوليشي ممكنليگي باره سيده آگاه لنتيردي. عياللر گه قرشي زوره وانليك، مدني جماعه چيليك، انسان حقلري و حقوق فعاللري نينگ اينگ مهم دقتيگه ايلنگن مسله لردن سنه له دي. شونگه قره مه ي، حاضر گه قدر هم افغانستان جماعه سيده بير اجتماعي معما صفتيده ايلديز آتيب كيلماقده. اوني بوتكول يوق ايتيش اوزاق زمانلرطلب قيله دي.