هراتده یوزبیرگن پارتلشده یتتی پلیس هلاک بولگن

هرات ولایتی نینگ چشت شریف تومنیده یول چیککه سیده اورنه تیلگن ماین پارتلش نتیجه سیده ایکی، پلیس ضابطی داخل یتتی پلیس هلاک بولگن.

هرات ولایتی نینگ ولایت حاکمی سوزچیسی گه کوره، هلاک بولگن پلیس عسکرلری عامه ترتیبنی سقلش پلیس چوکاتیده بولیب سلما توغان پروژه سینی محافظت قیلیش اوچون فعالیت آلیب باررایکن.

هرات ولایتی نینگ اوبه تومنیدن چشت شریف تومنی قره ب کیله یاتگن بیر پیت اولرنینگ موترلری ماین بیلن توقنه شگنی باعث هلاک بولیشگن.

محلی مقاملر ایسه حادثه یوزه سیدن تحقیقات ایشلری باشلنگنیدن خبربیرگن.