شرق شناسلیک و یا شرققه ابدی عاشق غرب

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

کهنه شرق مدنیتی عصرلر دوامیده غربنی اوزیگه مفتون ایتیب کیلگن. غربده شرق تاثیریده یره تیلگن ادبیات و صنعت نمونه لرینی سنب سناغیگه یتیش قیین. کمبریچ عالی درگاه نینگ شاهنامه مرکزی و دوحه ده گی شرق شناسلیک موزیمی همکارلیگیده تشکیل قیلنگن انجمن شرق شناسلیک ، شرق مدنیتیگه خاص موضوع گه مراجعت ایتیش عنعنه سی، ایکی مدنیت اورته سیده گی علاقه دارلیک و علحیده و علحیده لیک مساله لریگه بغشلنه دی . گلسور زمان انجمنگه بارگن