خلق اراعفو تشکیلاتی: تینچ فقرا تلفاتی 12 فایز کمیگن

خلق ارا عفو تشکیلاتی، ینگی چیقارگن حساباتیده میلادی 2012 - ییلده عادی اهالی تلفاتی 12 فایز کمیگنیدن خبربیرگن، باشقه تماندن اوشبو تشکیلات محبوسلرقیناقلنه یاتگنی و عیالرگه قرشی زوروانلیک لر دوام ایته یاتگنیدن خواطر اظهارایتگن.

خلق ارا عفو تشکیلاتی گه کوره، تینچ فقرا تلفاتی نینگ کمیشی اوروش تمانلری نینگ اوز تاکتیک لریگه اوزگریش کیلتیرگنیدن دلالت بیرمیدی.

خلق عفو تشکیلاتی نینگ ترقه تگن ینگی حساباتیده، اوتگن میلادی ییل نینگ 2011 – ییلگه سالشتیرگن ده تینچ فقرا تلفاتی 12 فایز کمیگنی کورسه تیلگن، اما مذکور تشکیلات حاضرگه قدرهم مینگلب تینچ فقرا مخالف قوراللی گروهلر، دولت و خلق ارا کوچلر هجوملریده هلاک بولیب کیله یاتگنینی تاکیدله گن.

خلق ارا عفو تشکیلاتی نینگ افغانستان وپاکستان بویچه مسوولی خانم حوریه مصدق، عادی اهالی تلفاتینی کمیشی اروش تمانلری نینگ اوروش تاکتیک لریگه اوزگریش معنی سیده بولمه گنینی اورغوله دی:" طالبان عصیانیچلری، خلق ارا و افغان کوچلری نینگ اوروش تاکتیکلری یخشی بولگنی باعث تینچ فقرا تلفاتی کمیگن دیب ایته آلمی میز، یعنی بوکوچلر تینچ فقرا تلفاتینی کمیتریش اوچون اوروش تاکتیکلریگه اوزگریش آلیب کیلگن بولسه، باشقه باشقه عامللر بولیشی ممکن."

اوشبو حسابات اساسیده، میلادی 2012 – ییلده 2700 تیچ فقرا هلاک و 4800 عادی اهالی یره لنگنی ایتلگن،همده تلفات لرنینگ سکسن فایزگه عصیانچی گروه لر عامل دیه کورسه تیلگن.

بوندن آلدین لر هم عادی اهالی تلفاتی باره سیده نشر ایتیلگن حسابات لرده تلفات نینگ کوپ قسمیگه قوراللی عصیانچیلر مسوول ایکنی ایتیلگندی.

شونگه علاوه عفو تشکیلاتی افغانستانده فعالیت آلیب باره یاتگن خلق ارا کوچلرنی بیرقنچه عادی افغان لرنینگ هلاکتیگه عامل بولگنینی اورغولب، لیکن اولر هجوملریگه قربان ویره لنگن لردن انیق حسابات یوق لیگینی تاکیدله گن.

باشقه تماندن تشکیلات حساباتیده عصیانچی گروه لر، عصیانچیلیک فعالیت لری اوچون باله لر دن فایده لنگن لری ادعا قیلینگن.

شونگه قوشیچه خلق ارا عفو تشکیلاتی اوز حساباتیده، افغان محبوسلری نینگ یمان وضعیتده بولگنی باره سیده هم معلومات بیرگن. حساباتده یازیلیشچه حاضرگه قدرهم افغانستان قماقخانه لریده، محبوسلرنی قیناقلش و اولرگه نسبتا نامقبول مناسبت لر بیلدیریلماقده. حال بوکی افغانستان حکومتی محبوسلر حق حقوقلرینی پایمال قیلمس لیک وعده سینی بیرگن.