شمالي حيرتان بندري درآمدي كمه يگني ايتيله دي

سونگي كونلرده حيرتان بندري نينگ درآمد ميزاني كمه يگني ايتيله دي. بندر مسووللري نينگ ايتيشيچه، بيرقطار افغان تاجرلري نينگ واردات توارلريگه ساليق مقداري آشيريلگني باعث، اوشبو بندر ده واردات ميزاني كمه ييب، درآمد مقداري آزييشيگه سبب بولگن.

اما، افغانستان تجارت وزيرليگي مسووللري، اوزبيكستان دولتي نبنگ افغان تاجرلري گه نسبتآ ناتوغري يانده شوولري، تاجرلرنينگ وارداتگه قيزيقمه ي ياتگنليكلريگه باعث بولگني ني ايتگنلر.

حيرتان بندري مسووللري نينگ ايتيشيچه، جاري ييل جوزا آيي دن بيري اوشبو بندر ده واردات وصادرات ميزاني كمه يگني باعث، درآمد ميزاني هم آزيگن. اوشبو بندر باجخانه اداره سي رييسي عبداستار سرحال، درآمد ميزاني كمه يگني گه تاجرلرگه ساليق مقداري آشيريلگنليگي ني اساسي سبب قيليب كورسته دي “اساسي علت شونده كه سيخ گول، يانيلغي ماده و ياغاچ ماده لرني وارد قيله ديگن تاجرلر نينگ هر بير تون ماده سيگه 600 دالر ساليق قوييلگن ايدي، بو جوزا آيي نينگ بيرينچيسي گچه جاري قيليندي، اوندن اوشبو مقدارگه باشقه ايكي يوز افغاني آشيريلدي.بيز نينگ كته درآمديميز سيخ گول،ياغاچ و نفت ماده لريدن قولگه كيله دي. شوسببدن تاجرلر توارلريني وارد قيليشگه حاضر بولمه يپتيلر".

اونگه كوره، بونگه قره مه ي، بندر نينگ ايكله تمانيده كته مقدار ده گي توارلري موجود بوليب، تاجرلر اولرني وارد ايتيشده حاضر بولمه يديلر. اونينگ آگاه لنتيريشيچه، اوزبيكستان تمانيده گي توارلر وارد قيلينه گن تقديرده، درآمد ميزاني ينه هم كمه ييشي ممكن.

عين حالده، افغانستان تجارت وزيرليگي مسووللري، حيرتان بندري درآمد ميزاني كمه يگني ني تصديقلب، بونگه اوزبيكستان تماني ني، افغان تاجرلري بيلن ناتوغري يانده شه ياتگنليكده عيبله ماقده لر. اوشبو وزيرليك سوزچيسي وحيد الله غازي خيل، اوزبيكستان تماني بعضي بير شركت گه رخصت بيريب، بعضيلريگه بيرمسليگي، افغان تاجرلرنينگ واردات گه قيزيقمه ياتگني ني سبب بولگني ني ايته دي”

حيرتان بندري ده واردات ميزاني آزيگني گه اوزبيكستان ، افغانستان تاجرلري بيلن ناتوغري يانده شه ياتگني سبب بولگن. اولر بير شركت گه واردات يا صادرات گه رخصت بيرسه لر، باشقه سي گه بير مه يديلر. بعضي تاجرلر نينگ توارلري او تمانده يوقاليب كيته دي. شو سبب دن بيز نينگ تاجرلريميز حيرتان بندري آرقه لي واردات گه قيزيقمه يديلر".

باشقه تماندن مملكت شماليده گي بيرقطار تاجرلر، قانون يوقليگي، اوزبيكستان مملكتي رسميلري نينگ اولر بيلن ناتوغري يانده شوولر و اولرنينگ توارلريگه ساليق آشيرگنليگي ني، تاجرلرنينگ اوشبو بندر ني ترك ايته ياتگنليگلري گه سبب بوله ياتگن عامللردن بيري ايكني ني تاكيدله ماقده لر.

تاجرلرگه كوره، حيرتان بندري ده ساليق ميزاني كمه يتيريلمه گن تقديرده، اولر باشقه بندر لر آرقه لي اوز توارلريني وارد قيليشگه مجبور لر.

حيرتان بندر افغانستان نينگ اينگ مهم بندرلريدن بيري بوليب، افغانستان ني اوزبيكستان آرقه لي مركزي آسيا مملكتلري بيلن باغله يدي. اوتگن بير نيچه ييل ايچيده افغانستان 70 فايز يانيلغي ماده لرني اوشبو بندر آرقه لي وارد قيلردي. اوشبو بندر ده واردات وصادرات ميزاني آشگني باعث، ياردم بيرووچي مملكتلر افغان تاجرلري گه قوله يليك يره تيليشي اوچون، مذكور بندر نينگ تيمير يول آقيمي ني ييتميش كيلومتر اوزونليكده قوردي. اما حاضر واردات ميزاني كمه يگني باعث، ينگي دن قوريلگن تيمير يولگه هم احتياج سيزيلمه ي ياتگني ايتيله دي.