اورتاقلیک اوچیره شووی: افغانستان تاجیکستان گه یاتقزدی

تاجیکستان نینگ قرغان تیپه شهریده بولیب اوتگن اویین 3:2 حسابیده میزبان لر فایده سیگه حل بولدی

اورتاقلیک اوچیره شویده حسابنی بیرینچی بولیب افغانستان میلی تیرمه جماعه سی آچدی.

دستلبکی تورتینچی دقیقه ده یاق حشمت الله بارکزی رقیب لری دروازه سینی ضبط ایتدی.

اما شونگه قره مه ی، اوچره شونینگ بیرینچی قسمی 2:2 دورنگ حسابی بیلن یکونلندی.

اویین توگه شیگه سناقلی دقیقه لر قالرکن، ایکینچی بولیمده ینه بیر توپ کیریشگه موفق بولگن تاجیکستان ملی تیرمه جماعه سی آلدین گه چیقیب آلدی.

افغانستان ملی تیرمه جماعه سی جنوبی آسیا فوتبال اویوشمه سی بیرینچی لیگی گه اینگ یخشی نتیجه سینی میلادی 2011ییلده کورستگن.

چماعه بیلله شوولرنینگ فینال باسقیچی گه چیقیب، قهرمانلیک نی هندوستانگه یوتقزیب قویگندی.

افغانستان لیک فوتبالچی لر گروه باسقیچی نی بیر دو رنگ و ایکی غلبه بیلن یکونلشگن. یریم فینلده ایسه، نیپال نی مغلوب ایتیشگن دی.

افغانستان ملی تیرمه جماعه سی بو ییل مدتی دن اول آسیا کانفدرسیونی نی چقیروو کپی نینگ فینال باسقیچیده چیقیش گه موفق بولگن.

تاجیکستانده گی مخبرلریمیزگه کوره، بوگونگی اوچره شووی مملکت دن باش پناه تاپگن کوپ سانده گی افغان قاچقین لری آره سیده کتته قیزیقیش گه سبب بولماقده.

اولر اویین چیپته سی نینگ بار- یاغی 2 امریکا دالریگه تینگ ایکنی نی نظرده توتیب، قریب 20ییگیرمه مینگ کیشی لیک ستدیوم نینگ عشق بازلربیلن توله بولیشینی ایتیشماقده لر.

ایکی دولت آره سیده ویزه تیزیمی عملده بولگنی اوچون ایسه، افغانستان نینگ اوزیده فوتبال مخلص لری نینگ کیلیش لری دییرلی امکان سیز.

محلی فوتبال متخصص لری، خلق ارا فوتبال بیلله شوولریده گی نتیجه لری و فیفا رویخطیده ایگلله گن موقع لردن کیلیب چیقیب افغانستان و تاجیکستان بیر- بیرلریگه مناسب رقیب ایکن لیک لرینی ایتیشه دی.

افغانستان و تاجکستان بوندن اول تورلی خلق ارا اوچره شوولردایره سیده بیر- بیرلریگه قرشی تورت مراتبه میدانگه توشیشگن.

اویین لرنینگ اوچته سیده تاجکستان ییریک حساب بیلن غلبه قازانگن بولسه، بیتته اوچره شوو دورنگ نتیجه بیلن یکونلنگن.

Бу мавзуда батафсилроқ