مزارشریف میوه جات بازاریده وطنی محصولاتلر نرخی آشیب باره یاتگنی ایتیله

یاز موسمی کیریب کیلیشی بیلن، مزارشریف بازارلریده میوه وباشقه محصولاتلر نرخی آشگنی دن اهالی شکایت قیلماقده لر.

بازارده ایچکی و تشقی محصولاتلر مقداری کوپ کوزگه کورینگنی گه قره مه ی، کوندن کونگه اولرنینگ نرخی آشیب باره یاتگنی ایتیله دی. ساتووچیلرنینگ ایتیشیچه، تشقریدن کیلتیریلگن محصولاتلرگه نسبتآ، ایچکی محصولات گه مشتری کوپ.

میوه ساته دیگن دوکاندارلر، بو ییل بهار فصلی ده نا قوله ی یاغگن یامغیر و ژاله اکثرمیوه درختلرگه ضرر ییتگنی، ایچکی محصولاتلرنینگ بازارده کمه ییب قالیشی و اولرنینگ نرخی آشیشیگه سبب بولگنینی ایتماقده لر.

مزارشریف نینگ میوه جات بازاریگه کیریب نظرسالگن حالده، بهری بیر زراعت محصولاتلرنی کوپ اوچره تگن بوله سیز، لیکن مقداریگه قره گنده اولرنینگ نرخی یوقاری.

اوشبو محصلاتلرنی ساته یاتگنلر خریدار کوپلیگی و درآمدلری یخشی لیگی نی گپیره دی، اما اکثر خریدارلر میوه و شونگه اوخشش زراعت محصولاتلرنی ساتیب آلیشگه قوریبیمیز ییتمه دی دیب شکایت قیلماقده لر. اولر کوره، یاز فصلی کیریب کیله یاتگنی گه قره مه ی، وطنی محصولاتلر قیمتلشیب بارماقده.

مین وطنی محصولاتلرنرخی بوگونگی کونده بازارده قیمتلشگنلیگی سببی نی ساتووچیلردن بیریدن سوره دیم:" بهار موسمی ده ناقوله ی یاغققن یامغیر وژاله زراعت محصولاتلری اینیقسه میوه لی درختلرگه کته خساره ییتکزدی، بوگون شو سببدن بازارده بهری بیر وطنی میوه جوده آز و نرخی هم قیمت. ایریم آدملرنینگ ساتیب آلیشگه قوربی ییتمه یدی".

ایندی خریدارلرنینگ فکرینی اورگه نیش لازم، اولرنینگ وطنی محصولاتلر نی ساتیب آلیشگه قوربی ییتمه دی می یوق؟"ساتیب آلیشگه قوربیم ییتمه ی دی؛ لیکن وطنی محصولاتلرهم کوندن کونگه قیمتلشیب بارماقده دییدی:" پولدار و بای آدم اوچون یخشی ساتیب آلیشگه قوربی ییته دی، اما غریب و کمبغل آدملر آلالمه یدی، کوریب توریبسیز بیر کیلو چکه 120 افغانی، بیر کیلو وطنی پامه دیر 60 افغانی وبیر کیلو بامیه هم 130 افغانی گه ساتیله دی، بونگه کمبغل آدملرنینگ کوچی ییتمه یدی. دولت بازار وضعیتی نی نظارت کیره ک، نظارت قیلمه یپتی حاضر".

ایریم شخصلرگه کوره، ایچکی محصولاتلرنینگ صفتی وتازه لیگی تشقریدن کیلتیریله دیگن محصولاتلرگه نسبتآ یخشی بولگنی و خریدارلری کوپه یگنی، اونینگ بهاسی آشیشیگه سبب بولگن. خریدارلردن بیری نیمه خرید قیلیشی و وطنی محصولاتلر صفتی باره سیده گپیره دی:"مینگه وطنی محصولاتلر یاقه دی، خارجی محصولاتلرنی یاقتیرمه ی من. هه، بو ییل بازارده وطنی محصولات اینیقسه میوه اونچه هم کوپ ایمس. بولسه هم نرخی قیمت".

اولرنینگ ایتیشیچه، تشقریدن کیلتیریله دیگن محصولاتلر بیر تماندن کته خرجت طلب قیله دی، وباشقه تماندن ایسه، اولرنی اکثریت آدملرنینگ ساتیب آلیش گه قوربی ییتمه یدی.

محصولات ساتووچی تشبثکارلر، هوا ایسیب باریشی بیلن اولرنینگ محصولاتلری بوزیلیب کیتیشی باره سیده هم تشویش بیلدیرماقده لر. اولر اوز محصولاتلری سقله نیشی اوچون موزخانه لریوقلیگی، و دولت نینگ بوخصوصده هیچ قنده ی اعتبار قره تمه یاتگنی دن شکایت قیلماقده لر. اولردن بیری بوحقده بونده ی دییدی:"بیز دولت دن محصولاتیمیز بوزیلیب کیتمسلیگی اوچون موزخانه قوریب بیریشی نی سوره ی میز. بیرآیدن سونگ وطنی پیاز، کچالو وباشقه هول میوه لر ییتیشه دی، اولر سقلنگن حالده، بازارده شو محصولاتلرنینگ نرخی هم یوقاری کیتمه ی دی و خارجی محصولاتلرگه هم احتیاج سیزیلمه یدی".

کیینگی ییللرده مملکت شمالی حدودیده نا مساعد یاغینگرچیلیکلر ایریم ایکینزار ومیوه باغلریگه خساره ییتکزدی. دهقانلرگه کوره، اولر بوخصوصده عملگه آشیرگن برچه محنتلریدن ییترلی درجه ده محصولات قولگه کیریته آلمه گنلر. بوندن تشقری میوه لی درختلرنی تورلی خیل طبیعی آفتلرهم تهدید ایتگنیدن هر دایم دهقان و باغدارلر شکایت ایتیب کیلگنلر.