افغانستانده گی متقاعدلرتیزیمی نینگ یخشیلشتیریش اوچون جهان بانکی نینگ یاردمی

جهان بانکی نینگ معلوم قیلیشیچه تقاعد تیزیمی نینگ یخشی لشتیریش وحمایت ایتیش اوچون 12.5میلیون دالرنی افغانستان گه یاردم بیرگن.

رسمی معلومات لرگه کوره، حربی وملکی متقاعدلرسانی بومملکتده 130مینگ کیشی بولگن.

بوبانک نینگ معلوم قیلیشیچه، تقاعدگه چیققن کیشی لرحقلرینی تولش تیزیمی وخطرتهدیدقیله دیگن شخص لرنی تینچ سقلش شرایطی نی یره تیب بیریش بوبرنامه نینگ اصلی مقصد ی بولیب 2009ییلده باشلنگن ایدی.

بوبانک نینگ تاکیدلشیچه، بو برنامه باشلنگن پیتده افغانستانده نفقه گه چیقیش اداره سی نینگ اداری توزیلیشی قیته قوریش نی طلب قیلردی، وبوبولیم نینگ اورگه نیشی کیره ک لیگی هم بیلدیریلماقده.

جهان بانکی نینگ معلوم قیلیشیچه، قشاق عایله لروشخص لردن حمایت ایتیش بوبرنامه نینگ مقصدی دن ینه بیری دیر.واوتگن ایکی ییل ده هم 80مینگ کیشی دن عبارت بولگن 16مینگ کمبغل عایله اوشبوبرنامه دن بهره مند بولگن لر.

بو بانک مسوولری نینگ معلوم قیلیشلریچه، افغانستان اجتماعی ایشلروزیرلیگی گه اولرنینگ قیلگن یاردمی، بومملکتده نفقه گه چیققن لرتیزیمی نینگ وضعیتی یخشی له نیب و بوبولیمده گی توزیلیش لری هم قیته قوریلیب ینگی لنگن.

باشقه یاردم لرهم نفقه گه چیقیش ریاستی نینگ معلومات آلیش تیزیمی نینگ قیته قوریلیشی، اداری اصلاحات کمبغل عایله لرگه یاردم بیریش وافغانستان اجتماعی ایشلروزیرلیگی ده قابلیت لرنی آشیریش اوچون صرفلنه دی.

افغانستان اساسی قانونی گه ماس، دولت خادم لری نینگ خذمت جریانیده، آیلیک لریدن بیرقسمی قیته ریلیب وکیکسه لیک دلیلی، ایش دوره سی بیتیشی، ناگرانلیک وقالگن باشقه مخصوص حاللرده بیرشخص نفقه گه چیققنده هرآیده قیته تولنه دی.

اما بو مقدار، نهایت آز بولیب ونفقه گه چیققن کیشی لرگه کوره، بیریله دیگن بو حقوق حاضرگی قیمت چیلیک لر، وکوپ مقدارده صرفلنه دیگن روزگار خرجتی بیلن ماس بولمی ونهایت آزدیر.