حربی عملیاتلر رهبرليگي ناتو تمانيدن رسمآ افغان کوچلریگه تاپشریلدی

برچه عملیاتلر رهبریتی وخوفسيزليك مسوولیتلر افغان کوچلریگه تاپشيریش مناسبتي بيلن پایتخت کابلده اویوشتیریلگن مراسمده افغانستان جمهوررییسي حامدکرزی، ناتو باش کاتبی و خارجی کوچلرنینگ افغانستانده گی باش قوماندانی جنرال دانفورد اشتراک ایتگن ایدی.

افغانستان جمهوررییسی حامدکرزی اوشبو مراسمده سوزگه چيقيب، بوندن بویان برچه حربی عملیاتلر افغان امنیتی کوچلری تمانیدن یولگه قويیلیشی ممکنلیگینی تاکیدله دی.

شونینگ دیک او، حربی عملیاتلرجریانیده قنده ی بير شرایط بولمه سين هوا کوچلريدن فایده لنمسلیگینی افغان کوچلریدن طلب قیلدی.

بوگونگی يیغینده افغانستان ملی اردو، امنیت و پلیس کوچلری نینگ یوقاری مرتبه لی خادملری هم حصه قوشگن ایدیلر.

شونینگ دیک کرزی جنابلری، اوشبو ايام ني تاریخی بیر کون ايكني ني ايتدي:" بوگون تاریخی بیرکون دیرکه خوفسیزلیک مسوولیت لر و برچه حربی عملیاتلر رهبرليگي ني افغان کوچلری اوز ذمه سیگه آله دی." دیدی او.

خوفسیزلیک مسوولیتلرینی افغان کوچلریگه تاپشریش جریاني ني رهبرليك قيله ياتگن اشرف غنی احمد زی، حاضرگی کونده افغانستان خوفسيزليگي پلیس كوچلري، امنیت و اردو کوچلری تمانيدن نظارت قيلينه ياتگني ني تاكيدله دي.

ناتو کوچلری باش کاتبی افغان امنیتی کوچلری نینگ فعالیت لرینی آلقیشله دی.

شونینگ دیک ناتو باش کاتبی اندرس فوگ راسموسن، ناتو و خلق ارا یاردمچی مملکتلرتمانیدن افغانستان کیله جگی اوچون ینگی فرقلی بیر برنامه تیارلنگنیدن خبربیریب، بو حقده بونده ي دیدی:" بو برنامه افغان امنیتی کوچلریني جدی حمایه قیلیش، اوشبو کوچلرنی مشق و تیارگرلیک لردن اوتکزیش، ومصلحت بیریش دن عبارت بولگن."

همده او، خوفسیزلیک مسوولیت لرینی افغان کوچلریگه تاپیشریش جریانی اوتمیشلرده هم قیينچلیک لر بیلن بیرگه بولگنینی ایتیب، کیله جکده هم شونده ی قیينچلیکلر یوزه گه چیقیشی ممکنلیگینی تیلگه آلدی:" :" بوگون قوشمه مقصديمیزگه ایریشدیک، قتیق شرایطلر کیله جک 18 آیده موجود. شو اوچون یوتوقلری میزنی تیزلشتيریشيميز کیره ک، 2015- ییلده ینگی فصل آچيله دي یوتوقلریمیزنی سقلیب اونی رواجلنتریشیمیز ضرور."

افغان رسميلريگه کوره، یقینده خوفسیزلیک مسوولیتلر نینگ افغان کوچلریگه تاپشریش جریانی بیشینچی باسقیچی باشله نیشی ممکنلیگینی ایتدی، میلادی 2014 – آخرلریگچه برچه خوفسیزلیک مسوولیتلرافغان کوچلریگه تاپشریلیشی کوتیله دی.

خوفسیزلیک مسوولیت لرنی خارجی کوچلردن افغان کوچلریگه تاپشریش جریانی 2011 – دن باشلندی و حاضرگه قدر افغانستان نينگ یيتمیش بیش فایز خوفسیزلیک مسولیتلری افغان کوچلریگه تاپشریلگن.

بیشینچی باسقيچده قندهار ولایتی نینگ اون اوچ تومنی، ننگرهار ولایتی برچه تومنلری، افغانستان جنوبی وشرقیده جایلشگن خوست و پکتیکا ولایت لری نينگ خوفسیزلیک مسوولیتلری ناتو کوچلریدن افغان امنیتی کوچلریگه تاپشيریلیشی كوتيلماقده.