هرات حاكمي داوود شاه صبا استعفاگه چيقدي

هرات حاکمی داکتر داود شاه صبا هرات ولایتی نينگ برچه دولت اداره لری باشلیغلری ني اوز ايشلريده موفق بولمه گنليكده عيبلب، اوتگن اوچ ييل جريانيده هيچ قنده ي يوتوق كيريته آلمه گنليگي باره سيده گپيريب، اوز استعفاسيني اعلان قيلدي.

او، هرات اوتکن اوچ ییل مدتیده ترقیات پروژه لرنی عملگه آشيريش اوچون خلق ارا یاردمچی موسسه و دولت لردن یریم میلیارد دالریدن کوپ راغيني جذب ایتیشده بيرآز موفق ولایت لرجمله سیدن بولگنيني تاكيدله دي.

داکتر صبا فساد گه قرشی کوره ش باره سيده به تفصیل سوزله دي، اما اونگه کوره، ایریم زوروان وقدرت لی گروه و شخصلر بو توغریده قطار توسيقلر يره تيب، بو ساحه ده گي ترقیات لرني آلديني اوچون حركت قيلگن، لیکن هرچند او بو خصوصده هیچ بیر شخص یا گروه دن آت توتمه دي. اما افغانستان نینگ محلی ارگان لر مستقل اداره سی ني تنقيد قيلدي:" محلی ارگان لرمستقل اداره سی هرات محلی حکومتینی بو معما لرنی برطرف ایتیش ده کمک بیريشی اورنیده، نه فقظ هرات محلی حکومتی تکلیفلرینی شو بیر یريم ییل مدتیده کوزگه ایل مه دی، بلکه قانون دن قاچه یاتگان زوروانلرنی حمایه ایتیب، هرات ده گي قیینچلیلک لرنی تاباره آشيردي".

صبا جناب لری هرات ولايتي ولایت کينگشی ریسه هیاتی نی تعینلش ده افغانستان اساسی قانونی نینگ33 ماده سی نی ایاغ آستیگه قویليشی همده هرات جاده لرينی اسفالتلش ییریک پروژه سی نی اجرا ایتیلیشی نی قانون گه قرشي بولگنی و شونینگ دیک هرات ولسوال لیکلریده اصولی بولمه گن تعیناتلرنی افغانستان محلی ارگان لر مستقل اداره سی تمانیدن عملی بولگن قانون گه ضد ایشلر جمله سیدن سنه دي.

او ایندی بونده ی بیر شرایطده هرات حاکمی صفتيده ایشلش گه اصلا رغبتی یوق لیگی ني علحیده تاکید له دی:"عزیز ايناغه و اپه سینگل لریم، من بونتیجه و ایشاچ گه ایرشیدیم که بونده ی بیر وضعیت ده کوریب بيلیب ایشلش اوزی کته بیرمسولیت سیزلیک دیر. بونده ی وضعیت نی نه فقط من بلکه هیچ بیر افغان وطنداشی قبول قيله آل می دی".

هرات حاكمي ایشدن استعفا گه چقیش موضوعي نی قریب يیگيرمه کون آلدین افغانستان جمهور ریسی گه یازمه طریقده خبر بیرگنی نی هم ایتدي . او استعفا سی جمهور ریس تمانیدن قبول بولیشی حقيده اميدبيلديردي.

افغانستان محلی ارگان لر مستقل اداره سی نینگ بو توغریده گی ادعا لرگه نسبتا جواب و عکس العملی نی آلیش اوچون به تکرار سعی و حرکت قيلديم، اما اولر اولر بوحقده جواب بيريشگه تيار بولمه ديلر

Бу мавзуда батафсилроқ