کابلده اویوشتیریلگن گروهی هجومده سککیز کیشی قربان بولگن

کابل شهری نینگ شرقیده جایلشگن خارجی امنیتی شرکت لردن بیریده قوراللی عصیانچیلر تمانیدن اویوشتیریلگن گروهی هجوم نتیجه سیده تورت نیپالیک داخل سککیز کیشی قربان بولگن.

کابل امنیه قوماندانی جنرال ایوب سالنگی خبرنگارلربیلن بولگن صحبتیده مذکور گروهی هجومده، سپریم ناملی امنیتی شرکتی نینگ تورت نیپالیک و ایکی افغان قوریقچی سی همده ایکی تینچ فقرا قربان بولگنینی معلوم قیلگن، شونینگ دیک بیش تینچ فقرا یره لنگنی ایتیلگن.

هجومچیلر محلی وقت بیلن ایرته لب ساعت تورت یریم اطرافیده، کابل وجلال آباد شاه یولی یقنیده جایلشگن امنیتی و لوژستیکی شرکت لردن بیریده هجوم اویوشتیرگن لر. معلومات لرگه کوره قریب بیریریم ساعت آتیشمه دن سونگ تورت عصیانچی هلاک ایتیلگن.

بی بی سی خبرنگاری وحید پیکان گه کوره، حادثه یوزبیرگن منطقه ده هجوم گه توتیلگن سپریم ناملی امنیتی شرکت داخل افغان و خارجی کوچلرگه تیگیشلی بیرقنچه حربی قرارگاه لر جایلشگن.

طالبان عصیانیچلری هجوم مسوولیتینی اوزبوینیگه آلیب، مذکور هجومده اوتیزدن ارتیق افغان و چیت ایللیک حربیلر هلاک بولگنینی ادعا قیلگن.