افغانستان انسان حقلری بویچه تشکیلاتی نینگ تشکیل حقیده خواطر

Image caption آدامزجنابلری، جمهور رئیس کرزی، پرنده لر اویی نینگ قوریشینی، تولکی گه تاپشیرگنی نی ایتگن.

انسان حق لرینی کوزه تووچی تشکیلات افغانستان انسان حق لری نی سقلش مستقل کمیسونی اعضالریدن بیری اوز وطیفه سیدن برطرف ایتیلیشی نی سوره گن.

آسیا بوییچه انسان حق لری نی کوزه تووچی تشکیلات افغانستان حکومتی دن تیزلیکده، بو مملکت نینگ انسان حق لری نی سقلش مستقل کمیسونیدن بیر اعضاسی سینی تیزلیکده، اوز وظیفه سیدن چیتنلتیریشی نی طلب قیلگن.

انسان حق لرینی کوزه تووچی تشکیلات گه کوره، افغانستان جمهور رئیسی افغانستان خلقی حق لریدن مدافعه ایتیشی اوچون عیاللرگه قرشی زوره وانلیک لرنی توسیش قانونی گه قرشی بولگن بیرکیشی تنیشتیرگن.

بو تشکیلات نینگ معلوم قیلیشیچه، اوافغان لرحق لریدن مدافعه ایتیش کوچی گه ایگه بولمه گن.

بو تشکیلات تمانیدن نشر ایتیلگن بیناتده افغانستان انسان حق لرینی سقلش مستقل کمیسونی نینگ ینگی کمیشنری بولگن عبدالرحمن هوتک دن آت توتیلگن، بو بیاناتده کیلیشیچه، هوتک جنابلری عیاللرحق لرینی آیاغ آستی قیلیش یولینی ایزله گن.

انسان حق لرینی کوزه تووچی تشکیلات ایسه، نیویورک تایمزده هوتک جنابلری دن اقتباس قیلیب یازیشیچه عیاللرگه قرشی زوره وانلیک لرنی توسیش قانون لایحه سینی ایشلب چیققن کیشی لرافغان جمعیتی بیلن ناتنیش بولگن لری یوزه سیدن عبدالرحمن هوتک نینگ افغانستان انسان حق لرینی سقلش کمیسیونی نینگ اعضا لیگی گه قرشی لیک کورستیلگن.

عیاللرگه قرشی زوره وانلیک لرنینگ آلدینی آلیش ایشلب چیقیلگن قانون لایحه سی، بوندن اوچ ییل آلدین افغانستان جمهور رئیسی حکمی بیلن عملگه آشیب واوتگن آی مجلس گه تصویب ایتیلیشی اوچون کیلگن ایدی اما بیر قطار ملت وکیللری بونگه قرشی لیک کورسه تیب تصویب ایتیلمی قالدی.

رویترز خبرگزارلیگی ونیویرک تامیز کونده لیگی هوتک جنابلری دن نقل قیلیب معلوم قیلیش لریچه، عیاللرگه بولگن زوره وانلیک نی توسیش قانون لایحه سی نی توزگن لر افغانستان نی کابل سیما سیگه کورگن لر، حالبو کی او، بو قانون اسلام دینی گه قرشی بولگن دیب بیلدیرگن.

انسان حق لری نی کوزه تووچی آسیا بوییچه باشلیغی براد آدامز گه کوره ، شخصیتی انسان حق لرینی سقلش مستقل کمیسونی نینگ کمیشنری صفتیده تعیین لنگن هوتک جنابلری شخصیتی باره سیده کوپ گینه سواللربارایدی بوهمه سواللرگه او، کیشی کامل جواب بیرگن دیب ایتگن.

آدامزجنابلری، جمهور رئیس کرزی، پرنده لر اویی نینگ قوریشینی، تولکی گه تاپشیرگنی نی ایتگن. او بونینگ حل یولی، کرزی جنابلری تمانیدن بوکمیشنر اورنیده انسان حق لریدن مدافعه ایتیش گه قادر بولگن بیر کیشی نی تنیشتیریشی کیره ک لیگی نی معلوم قیلگن.

Image caption هوتک جنابلری بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده خلق ارا رسانه لر، اونینگ سوزلرینی با شقه چه قیلیب ایتگن لرینی بیلدیرگن.

عبدالرحمن هوتک بو کمیسون نینگ 9 عضوی دن بیری بولیب بوندن ایکی هفته دن بیری وظیفه بجریب کیلماقده.

هوتک جنابلری بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده خلق ارا رسانه لر، اونینگ سوزلرینی با شقه چه قیلیب ایتگن لرینی بیلدیرگن.

او حاضرگچه عیاللرگه قرشی زوره وانلیک لرنی توسیش قانونی نی اوقیب چیقمه گنی نی ایتدی، شو نینگ دیک او ملی کینگاش اعضالری بو قانون نینگ ایریم ماده لری باره سیده کورستگن قرشی لیک لری گه توختلگنی نی معلوم قیلدی."مین اولرگه عیاللرگه زوره وانلیک نی توسیش قانونی گه قرشی من دیب ایتگن یوق من، افسوس بیلن مجلس گه یوباریلگن قانون، قیتریلگن لیگی نی تیل گه آلدیم، قرمه قرشی حاللری بولگن قسم لری چیقاریلیب تیزلیکده اصلاح ایتیلسین دیب ایتگمن" دییدی او

هوتک جنابلری گه کوره، افغانستان عیاللری کوپلب زوره وانلیک لر بیلن دوچ کیلیب تورگن لر، شو سبب او، انسان حق لری ، اسلام و عیاللر توغریسیده بولگن خلق ارا، اساس لرنی باشقه لرگه نسبتن کوپراق حرمت کورسته من.

هوتک جنابلری، طالب لرنینگ مهم اعضا لریدن بیری بولیب، میلادی 2001ییل گچه قدرت ده ایکنی ایتیله دی.

بوندن آلدین بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی هم افغانستان انسان حق لرینی سقلش مستقل کمیسونی نینگ ینگی تعیین ایتیلگن اعضا لری باره سیده قرشی لیک کورستگن ایدی.

بو تشکیلات، بو کمیسیون اعضا لری مستقل، تعهدلی حرمت گه لایق انسان لرآره سیدن تنله نیب تعیین ایتیلیشی نی معلوم قیلگن ایدی.

افغانستان جمهور رئیسی حامد کرزی عین مدت دن 18آی اوتیشی بیلن، بوندن قریب 3هفته آلدین انسان حق لرینی سقلش مستقل کمیسونی نینگ بیر قطاراعضا لرینی تعیین ایتگن ایدی.