" ایش سیزلیک باعث میمنه دن هرات کوچیب کیلیشگه مجبور بولدیک"

افغانستان غربیده جایلشکن هرات ولایتی مملکت نینگ باشقه بیرقطار ولایت لریدن مهاجر بولگن کوپ عایله لرنینگ یشش محلی گه ایلنگن.

بو بولایت ده صنعتی وتجارتی فعالیت لر باشقه ولایت لردن کوره کوپراق بولگنی سبب بو عایله لر انچه ییل لرالدین بو ولایت گه کیلب حیات اوتکزماقده ؛ اما بیرنیچه ییل دن بویان صنعتی و تجارتی ایش لر رونق دن توشکنی باعث هرات ده ایش سیزلیک وقشاق لیک کتته معما گه ایلنگن.

رمضان آیی یتیب کیلیشی واکثر قوریلیش ایش لر کمی گنی سبب مین بیر میمنه لیک خاندان اعضا لری بیلن صحبت له شیب اولرنی کونده لیک حیاتی ، قیین چلیگی و آرزو لرنی بیلیش اوچون حرکت قیلدیم .

55 یاش ده بولگن حاجی جمعه بیلن شهر مرکزیده جایلشکن بهزاد جاده سیده اوچرشدیم .

او بیرتجارتی مارکیتی یانیده باشقه بیر قطار مردکار لربیلن ایش کوتیب تورگن.

اصلیده کسب و کاری آشپزلیک بولگن حاجی جمعه، اوچ ییل الدین میمنه نینگ قطور قشلاغی ده گی اویی نی ترک ایتیب هرات گه کیلگن. حاجی جمعه بیلن بیرگه بهزاد جاده سی دن اونینگ اوی تمان یول الدیک .او باغدشت قشلاغیده یشیدی .

حاجی جمعه دن میمنه دن نیگه هرات گه کوچیب کیلگنی نی سوره دیم :"هرات ده غریب چلیک یخشی ایدی دیب کیلدیک .میمنه ده روزغار اوت مه دی .کسبیم آشپزلیک ایدی . کسبیم اوت مدی . شونی اوچون اول اوغیلم هرات ده کلدی کین بیز هم ناچار کوچیب کلدیک."

خوب بو اوچ ییل دن بیری هرات ده نمه ایش قله سیز ؟

"شو اوچ ییل مدتیده قریب بیریرم ییل چه بیرشرکت ده اشپزلیک قلدیم اما شرکت نقص قلدی و باغلندی شونی اوچون کوپ وقت لردن بیر بیکار من."

نیچه فرزندیز بار ؟

التی فرزندم بار .ایککی ته سی قیز و تورته سی اوغیل . کتته فرزندم اوغیل 20 یاش ده. باشقه لری 14 ، 13 ،11 ، 6 ، و 4 یاش ده .

اوزیز بیکار من دی دیز زوز روزغار نی قندی اوتکزه سیز ؟

شو کتته اوغلیم منه شو بیز یشه یاتکان اوی ایگه سی بیلن ایش لی دی .اونینگ اله یاتگن آیی لیک بیلن روزغار اوتکزه میز و خدا مهربان بلکیم بیران ایش تاپیلسه .بیکار یورب هم بول می دی ده.

خوب روزغاز قندای اوته دی ؟

بوله دی ده تل بل اوته دی .شونگه قناعت میز بار نیمه قیلی لیک هرنرسه خدا نی طرفیدن . اوشه بچه گینه نینگ آیی لیگی بیلن روزغار اوته دی خدا گه شکر.

یعنی سکیز باش عایله نی درامدی شو کته اوغلینگیزنی ای لیگی می ؟

هه شونده ی . او آیی ده 6000 افغانی معاش اله دی .

خوب منه رمضان ایی هم یتیب کیلدی روزه اوچون قنده ی بیر تیارگرلیک هم الگن می سیز؟

فقظ بیر بوجی اون الدیک .باشقه قندای تیارگرلیک الگنی میز یوق .اگر شو اوغلیم بیران جای دن پول مول تاپسه اله میز بولمسه یوق.

خوب بورگه قیینتچلیک کوپ بولسه نمه قیله سیز ؟

خوب ایش تاپلیشی گه امیدم بار بلکیم بیران یار و دوست نی سببی دن ایش تاپرمن .

افغانستان کیله جک نی قنده ی کوره سیز یخشی بولرمی دی سیز؟

انشاالله توزله دی ایشی کوچ یخشی بوله دی همه نرسه توزله دی .بس ده شونچه جنگ بولدی واوتیز ییل دن بیری افغانستان ده اوروش . نا امید شیطان ، بس ده شونچه غریب و غربا اولدی .ینه هم خدا اوزی بیله دی .اونینگ حکمتی گه تسلیم میز.

حاضرکی دولت دن راضی می سیز؟

هه من راضی من . شو اون ییل مدتیده هرچند که افغانستان ده اوروش دوام ایتی دی اقای کرزی شو نچه جای لرنی توزتی .منه میمنه وسرپل کبی ولایت لرده ، برق ، سو و سرک یوق ایدی شو چنگ ایچیده کرزی شولرنی توزتی خانه سی اباد .

دولت طالبان بیلن مذاکر قیله میز دیدی طالبان دولت بیلن قوشیله می ؟

قوشیلسه یخشی بوله دی .همه سی بیر بوله دی همه سی بیر افغان بیر مسلمان . قوشیلسه یخشی بوله دی . نه که دولت بیر یقه تارتسه طالب باشقه یقه تارتسه اورته گه غریب غربا اولیب کیتسه . ارام بولسه کیم خوش ایمس همه خرسند بوله دی .

حیاتیز ده گی کتته ارزو یز نیمه ؟

"کتته ارزوم شو ارام لیک تینچلیک بولسه و زنده لیک یخشی بولسه .هرکیم هم آسایشته حیات نی ایستیدی . اگر ارام لیک بولسه همه مسلمان لرنینگ حیاتی یخشی بوله دی . پول وپوچ وکار وبار کوپ بوله دی."

فرزند لریز مکتب اوقی می لر؟

"هه منه شو ایککی اوغیل فرزندم مکتب اوقیدی .تونغیچ اوغلیم اوقی میدی او ایش لیدی . بولر اوچون تشویشم کوپ. بولر درس اوقیسین کیله جگی توزلسین دیمن . نه که منی دیک سواد سیز قالسه. منه قیزگنیم مکبت دن قالدی شونی اوچون کوپ تشویش ده من . چونکه اونی اسنادی میمنه دن کلمدی . بیر ییل باریب درس اوقیدی لیکن حجت لری کیلمه گنی اوچون مکبت دن چیقاردی لر . شونگه کوپ تشویش قیله من."

اوزیز مکبت اوقیب سیز می سوادیز بار می ؟

"یوق سوادیم یوق مکبت اوقیگنیم یوق."

"اگر اوزیز مکتب اوقی سنگیز ایدی بوکون حیاتیز فرق قیلر می ایدی ؟

هه فرق قیلرایدی قنده ی فرق قیل میدی . اوشه پیت ده بیلمس ایدیم مال وحال و دهقان چلیک بیلن بند بولدیم مکبت بارمدیم .اگر مکبت اوقیسم ایدی روزگار اوتکزیش ده هیچ کیم قال می دی .آته نی کتته فرزندی ایدم شو مال بیلن بولیب کتیم."

ایندی اولاد لریز مکتب اوقیشیدن خرسند می سیز ؟

هه بولرنی مکبت اوقیشی کیرک مینی اوزیم دیک بولمه سین . مکتب اوقیش لری هر شرایط ده لازم.

حاجی جمعه بیلن صحبت قیله یاتگن پیت اونینگ ایککی فرزندی هم حاضر ایدی

اولربیلن هم قیسقه صحبت لشدیم

سینی اتینگ نیمه مکبت اوقیسنمی ؟

آتیم رحمت الله 13 یاشده من تورتینچی صنف ده درس اوقیمن.

مکتب ده باریب درس اوقیشینگ دن خرسند می سن ؟؟

هه خرسند من .کیله جکده بیران نرسه بوله من بخیر .افغانستان نی توزته من انشاالله . درس و مکتب گه کوپ اشتیاقیم بار .هر کونی مکبت باره من درسمنی یخشی اوقیمن صنف ده اوچنچی درجه ده من . اما مکتب ده گی صنف داشلریم به دولت ، اما بیز کم بغل فقط شو بیریمان حس بیره دی .اگر افغانستان توزلسه بیزلرنینگ حیات میز هم توزله دی دیب امیدم بار .

خوب سینی اتینگ نیمه سین هم مکتب اوقیسن می ؟؟

مینی آتیم نعمت الله 11 یاش ده من اوچنچی صنف ده درس اوقیمن .

کیله جکده نیمه بولماقچی سن ؟

انجنیر بولماقچی من افغانستان نی اباد قیله من .

انجنیر بولسنگ باشقه نیمه قیله سن ؟

ارزوم بار که اوزمیزگه هرات ده بیر یخشی اوی قورسم

11عایله سی قشاق لیگی دن عذاب چیکه یاتکان 11 یاش لی نعمت الله نی ینه بیر ارزو سی هم بار:"بیزنی قیینچلیک میز شو که قشاق میز حیاتی میز یخشی ایمس .اگر آتم گه ایش تاپیلسه حیاتیمز یخشی بوله دی بخیر .ارزوم شو که آتم گه ایش تاپیلسه وحیاتی میز یخشی بولسه و افغانستان ده تنچلیک وصلح کیلسه."