افغانستان اولوسی جرگه سی ایچکی ایشلروزیرینی چقیرتیرماقچی

بوگون افغانستان اولوسی جرگه شاه یوللر امنیتی یمانله شیب باره یاتگی لیگی سبب افغانستان مدافعه وایچکی ایشلر وزیرلری، ملی خوف سیزلیک اداره باشلیغی ومحلی ارگان لرمسوولی نی بوخصوصده جواب بیریش اوچون چقیرگن ایدیلر.

افغانستان ایچکی ایشلر وزیری اوشبو ییغین گه حاضر بولمه گنی ملت وکیللری نینگ قتیق تنقید لریگه سبب بولیب چقیرتیر قرارینی آلدیلر.

سونگی وقت لرده شاه یوللرده امنیت بوزیلیب سوداگرلرنینگ یوک تشووچی نقلیه واسطه لری قوراللی لرتمانیدن هجومگه توتیلیب اوتگه تارتیلیشی وهیداوچیلراولدیریلیشی سوداگرلرنی شکایت لریگه سبب بولیب کیلماقده.

عین حالده افغان سوداگرلری عامه ترتیبی نی شقلش پولیسی شاه یول لرنینگ امنیتی نی تامین لشگه قادر بولمسلیگی یانیده اداری فسادگه قولی بارلیک که عیب لنگن ایدی .

بوگون امنیتی مساله لرگه جواب بیریش اوچون افغانستان مدافعه و ایچکی ایشلر وزیرلری، ملی خوف سیزلیک اداره باشلیغی ومحلی ارگانلررئیسی اولوسی جرگه گه حاضر بولیشی کوتیلردی، اما افغانستان ایچکی ایشلر وزیری اوز اورنیده ایچکی ایشلروزیرلیگی گه تیگیشلی عامه ترتیبی نی سقلش معینی نی یوبارگنی نی سبب ملت وکیللر اساسی قانون گه قرشی دیب اوزی کیلیشی نی تیل گه آلدیلر شوسبب ایچکی ایشلروزیرینی استیضاح ایتیش قرارینی آلدیلر.

ملی کینگاش کوپچیلیک آواز بیلن ایچکی ایشلر وزیری نی ایضاح بیریش اوچون دوشنبه کونی ملی کینگاش گه حاضر بولیشی باره سیده قرارآلدیلر.

بوخصوصده اولوسی جرگه نینگ امنیتی کمیسونی کاتبی محمد نواب منگل

"اساسی قانونگه برابرهر بیر وزیر اولوسی جرگه وکیللری تمانیدن بیریله دیگن سواللرگه جواب بیریشگه مسوول بولگن، بخت گه قرشی وزیر جنابلری ملی کینگاش امنیتی کمیسیونی نینگ بیرنیچه ییغینی چقیریلدی لیکن حاضر بولمه گن، شو سبب بیر قطار وکیللر بوجمله دن مین اوزیم هم وزیرنینگ استیضاح بولیشی اوچون قرارآلدیک، بیر وزیرنی چقیرتیرراوچون بوتون وکیللردن 20 فاییزینی امضاسینی آلیش کیره ک ایدی، بو جریان عملگه آشدی، آلینگن 20 فاییز امضادن55کیشی بولرایدی، ییغدیک، بو بیلن وزیرجنابلری ملی کینگاش گه کیلیشی اوچون قرارآلیندی".

باشقه تاماندن ایریم ملت وکیللری گه کوره ایچکی ایش لر وزیری ملی کینگاش تمانیدن چیقریلگنی گه اعتبار بیرمه گنی گه بیر قطار ملت وکیللری عیبدار بولگن.

ملت وکیللریدن شینکی کروخیل

"وکیللر نیگه احساسات بیلن قرارآله دیلر، ایریم پیت لر بیزنینگ شخصی قیین چیلیگی میز ملت قیین چیلیگیدن هم مهم بوله دی، خبرلرینگیزبولسه کیره ک، کوپلب وکیللرتومن لرده قوماندان لرتعیین ایتگن لر، فقط وکیل صاحب لرامنیتی اوچون بندلر، ایچکی ایشلر وزیری قنده ی کیلیب جسارت قیلیب جواب بیرسین، استیضاح مساله سی چیقسه وکیل لر تیلفون قیله دیلر، بیزلراون واون ایکی کیشی میز دیب، اخیر بیزگه آبرو قالمه گن کو، بو بیر تجارت گه ایلنگن".

بیرقطار وکیللر ایچکی ایشلر وزیری باره سیده آلینگن قرار سبب اوز ناراضی لیک لرینی کورستیب حاضر بولگن امنیتی مسووللرجونه تیلمی جواب بیریشی کیره لیگی نی تیل گه الدیلر.بوخصوصده بلخ ولایتی نینگ ملت وکیلی حاجی محمدعبدو

"مینینگ بیرینچیدن تنقیدیم اداری هیات گه قره تیلگن، یوللر خوف سیزلیگی سبب امنیتی مسووللرنی چقیرگن ایدینگیزلر، بوگون مدافعه وزیری کیلدیلر سیزلر، اعتبار قره تمسدن آواز بیریش قرارآلدینگیزلر، آوازبیریش نیمه معناسی بار، ملی کینگاش چقیرگنی سبب مدافعه وزیری ایشلرینی قوییب کیلدی نیمه اوچون بوندن سوره مه دینگیز؟ لرسواللربیرمه دینگیز وحل یوللرینی تکلیف قیلمه دینگیزلر، اوندن کیین ایچکی ایشلروزیری باره سیده قرارآلیسین ایدی"

مملکت نینگ ایریم شاه یوللریده قوراللی لرسوداگرلرگه تیگیشلی اونلب یوک تشووچی نقلیه واسطه لرنی توخته تیب، آلیب کیتیش لری ونقیله واسطه لرنی اوتگه تارتیب هیدواچیلرینی اولدیریش حاللری آشه یاتگنی ایتیله دی.

شوسبب یقینده بو مساله ایسه سوداگرلرشکایت لریگه سبب بولیشی آرتیدن مملکت نینگ یوقاری مرتبه لی امنیتی مسووللری اولوسی جرگه تمانیدن چقیریلماقده.

ملت وکیللری شاه یوللرنینگ خوف سیزلیگی نی تامین لش ایچکی ایشلر وزیرلیگی گه تیگیشلی بولگنی نی ایتیب ملت اوییگه کیلمه گنی نی بو اوی گه حرمت سیزلیک کورستگنی دیب تنقید لب چیقدیلر.

بوندن آلدین هم افغانستان ایچکی ایشلر وزیری ملی کینگاش تمانیدن امنیتی مساله لرگه جواب بیریش باره سیده چقیریلگن ایدی، اما ملی کینگاش گه حاضر بولمه گن ایدی.