امریکا ایلچیسی: افغانستانده تینچ لیک کیله جگی نامعلوم

Image caption جیمیزکننگهم کابلده بولگن خبرانجمنیده طالبان گروهی نتینچلیک جریانی توغریسیده آچیق تعهد گه ایگه ایمس دیب ایتدی.

امریکا نینگ کابلده گی ایلچیسی گه کوره، افغانستان یره ش پروسه سی نینگ کیله جگی انیق ایمس.

جیمیزکننگهم کابلده بولگن خبرانجمنیده طالبان گروهی یره ش پروه سه سی توغری سیده آچیق تعهد گه ایگه ایمس دیب ایتدی.

او،امریکا افغانستان کیله جگی خصوصیده طالبان بیلن مذاکره قیلمسلیگی نی ایتیب وبوایش افغان حکومتی گه تیگیشلی بولگنینی معلوم قیلدی.

کننگهم جنابلری افغانستان کیله سی سیلاوی اینگ مهم باسقیچ بولگنی اوستیده تاکید لب وامریکا هیچ بیرکاندیدن حمایت ایتمسلیگی نی ایتکن.

امریکا نینگ کابلده گی ایلچیسی گه کوره، افغانستان تینچلیک جریانی نینگ کیله جگی انیق ایمس.

جیمیزکننگهم کابلده بولگن خبرانجمنیده طالبان گروهی نتینچلیک جریانی توغریسیده آچیق تعهد گه ایگه ایمس دیب ایتدی.

او امریکا افغانستان کیله جگی خصوصیده طالبان بیلن مذاکره قیلمسلیگی نی ایتیب وبوایش افغان حکومتی گه تیگیشلی بولگنینی معلوم قیلدی.

کننگهم جنابلری افغانستان کیله سی سیلاولری اینگ مهم باسقیچ بولگنی باره سیده تاکید لب وامریکا هیچ بیرکاندیدن حمایت ایتمسلیگی نی ایتکن.

بوخبرانجمنی افغانستان استراتیژیک مطالعه لرانستیتوتی تمانیدن افغان همده تشقی نهاد لر آره سیده یولگه تشلنگن ایدی.

بواولتیریشده بیرقطار افغان همده تشقی کوزه تووچیلر، سیاسی فعاللری و مدنی جماعه اعضالری وخبرنگارلرقتنشگن ایدیلر.

بواولتیریش ده امریکا ایلچیسی جمیزکننگهم سوزگه چیقیب، افغانستان وامریکا علاقه لری خصوصیده سوزلب وقتنشگن لرسوراقلریگه جواب قیتردی.

شونینگ دیک، کننگهم جنابلری نینگ معلوم قیلیشیچه طالبان گروهی یره ش پروسه سی توغریسیده انیق بیریورق وتعهد گه ایگه ایمسلروشواوچون یره ش مذاکره لری نینگ کیله جگی آچیق صورتده معلوم بولمه گن.

"بوکه تینچلیک جریانیده بیرار یوتوق قولگه کیله می؟ یوق می؟ معلوم ایمس. وبیرمدت گه قدرشوکبی نامعلوم قاله دی. مین اویله مه یمن که بوبیرخوش خبرلیک بولسه وبیر نتیجه سیزسیاسی جریان حیثیده قالدیریلگن"

کننگهم جنابلری دوحه ده طالبان اوچون دفتر آچیلیشی اولراوچون بیرآدرس ایدی دیب لیکن امریکا بودفترنینگ آچیلیشی قنده ی لیگی دن خواطرده ایکنینی ایتدی.

طالبان گروهی نینگ دفتری قطرده آچیلیشی بیلن اسلامی امارت لوحه سی اوریلیب وبیرقی بودفترده کوتاریلدی. امریکا ایلچیسی گه کوره، بوایش بوتون افغان لراوچون قبول قیلینمه دیگن بیرعمل بولگن .

امریکا ایلچیسی گه امریکا قطردفتری یاکه طالبان بیلن مذاکره قیلیش ده بیرار یاشیرین طرزالعمل نی آرتیده ایمس می دیگن سوراق ده. اولکه سی طالبان بیلن افغانستان کیله جگی اوستیده سوزلشمه یدی باید بوایش افغان حکومتی تمانیدن عملگه آشیشی کیره ک دیب تیل گه آلدی.

"امریکا طالبان بیلن افغانستان کیله جگی اوستیده سوزلشمه یدی. بوکبی سوزلشیش افغان لرایشی بوسوزلشوولر،تینچلیک عالی کینگاشی، اولوس وطالبان نماینده لری آرقلی عملگه آشسین. بیزامیدایته میزکه بوکبی سوزله شیش لراوچون امکانیت یره تیلسه".

همده او، امریکا نینگ بوتون عسکرلری نی افغانستاندن چیقیش لری ایکله اولکه فایده سیگه هم ایمس دیب وخوفسیزلیک کیلشووبیتیمی امضالنیشی بیلن امریکا کوچلری نینگ افغانستان ده قالیش زمینه سی یره تلیشی اوچون امید بیلدیردی.

امریکا ایلچیسی افغانستان کیله سی سیلاولری حیاتی مساله لردن بولگن دیب واولکه سی نی بوتوغریده مالی همده تخنیکی یاردم بیریشینی ایتدی.

او، ریاست جمهورلیک سیلاویده هیچ بیرنامزدن حمایت ایتمسلیگی نی ایتیب افغانستان برچه سیاسی جریان لری بوپروسه ده قوشیلیش لری کیره ک لیگی ایته دی.

کننگهم جنابلری خوفسیزلیک کیلشووبیتیمی یارقینلیگیده اوزیاردم لرینی افغانستان گه دوام ایتدیریشی نی معلوم قیلدی.

او امریکا افغانستان هوایی کوچلرینی قیته تیکلش ایش لریده امکانی باریچه یاردم بیریب وبویاردم لر دوام ایتیشینی وعده بیردی.