افغانسان سيلاولر مستقل كميسيوني نينگ ينگي اعضالري رويخطي اعلان قيليندي

Image caption رييسي حامدكرزي سيله ش كميته سي تمانيدن سيلاولر مستقل كميسيوني اعضاسي صفتيده سيلنگن 27 كيشي دن 9 ته سي ني تصديقله دي.

افغانستان جمهور رييسي حامدكرزي سيله ش كميته سي تمانيدن سيلاولر مستقل كميسيوني اعضاسي صفتيده سيلنگن 27 كيشي دن 9 ته سي ني تصديقله دي. سونگيده سيلش كيمته سي افغانستان سيلاولر مستقل كميسيوني نينگ ايش قانوني وصلاحيتي جاري قيلينيشي اوچون، جمهور رييس تمانيدن بيرقطار شخصلرنينگ رويخطي ني تيارلشگه وظيفه دار ايتيلگن ايدي. اداره امور معاوني فريد حكمت، افغانستان جمهور رييسي حامدكرزي سيلش كميته سي تمانيدن جمهور رييسگه تنيشتيريلگن مذكور 27 نامزد دن 9 ته سي ني سيلاولر مستقل كميسيوني اعضا سي صفتيده تصديقله گني ني معلوم قيلدي. "اوشبو سيلشده كانديدلرنينگ برچه معيار وجهتلري همده اولرنينگ قيسي ولايتدن بولگنليگي، مليتي، تجربه لري و تحصيلاتلري نظرده توتيلگن". اوشبو سيله نيشده عبدالرحمن هوتكي، سرير احمد برمك،محمد حسين گرزيواني، محمد عزيز بختياري،قاضي سيلمان حامد، يوسف نورستاني، گلالي اچكزي، ليلي احراري و شريفه زرمتي وردك سيلاولر مستقل كميسيوني اعضالري صفتيده تعيين لنگني قيد ايتيلگن. حكمت جنابلري، سيلاولر مستقل كميسوني گه تنيشتيريلگن مذكور شخصلر سيلاولر قانوني نينگ 9 ماده سي اساسيده اوزي نينگ ايلك ييغينيده سيلاولر رييسي، معاوني و منشي سيني سيلب، سيلاو همده مملكت اساسي قانوني گه مطابق ايشلري ني باشله شي كيره كليگي ني ايتدي. بوندن آلدين سيلاولر مستقل كميسيوني نينگ يوقاري مرتبه لي اعضالري ني تعينلش جمهور ريس نينگ صلاحيتي حسابلنردي، بو مسله سياسي گروه لر و مدني جماعه چيليك اداره لري نينگ تنقيديگه سبب بولگن ايدي. پارلمانده سيلش كميته سي تشكيلي گه طرفدارلر شخصلر، بو كيمته نينگ تركيبي سيلاولر كميسيوني نينگ اختيارات قانوني ده تورلي طرفه شكلده نظرده توتيليشي باره سيده سعي وحركت قيلگنلر. اما اولرنينگ بو حركتي نتيجه سي قالدي. سيلاولر مستقل كميسيوني نينگ ينگي اعضالري تمانيدن اوتكزيله ديگن ايلك سيلاو، كيله جك جمهور رييسليك سيلاوي دير. بو سيلاو كيله سي ييل 16 حمل ده اوتكزيله دي.