پارلمان نینگ سونگی قراریگه افغانستانلیک هندو وسیک لر اعتراضی

بیرقطار افغانستانلیک سیک وهندولر تقنینی دستور بیلن افغانستان جمهور رئیسی حامد کرزی اولرگه ملی کینگاش ده بیرچوکی اجره تیشی نی طلب قیلگن لر.

اولربوکرسی اولراوچون نظرده توتیلمه گن تقدیرده جمعی شکلده باشقه بیر مملکت دن باش پناهنده آلیش نی طلب قیلیش لری بیلن آگاه لنتیرگن لر. .

عین حالده اولرنی همراه لیک قیله یاتگن مدنی جماعه چیلیک تشکیلات لری نینگ بیر قطار وکیللری بیر بیانات ترقه تیب بیر چوکی نی هندولروسیک لردن آلینیشی دینی اقلیت لرنی حق لرینی ایاغ آستی قیلیش دیب معلوم قیلگن لر..

افغانستانده هندولر،سیک ومسلمان لرنینگ بیر- بیرلریدن حمایت ایتیش اوچون بوگون ایلک ییغین کابل شهری نینگ کارته پروانده گی درمسال سالونیده یولگه قوییلدی.

افغانستانده گی مدنی جماعه چیلیک وکیللری گه کوره افغان هندولری وسیک لری بو مملکت نینگ تورغون یشاوچیسی بولگن واولرنی حق لری کم سیتیلمسلیگی کیره ک..

شونینگ دیک اولرایکی مجلس تمانیدن هندو وسیک لرگه تیگیشلی سیلاولرقانونی نینگ ماده لریدن بیری حذف ایتیلیشی مملکت باش قانونی ودموکراتیک اصوللروانسان حق لری گه قرشی مساله دیب تیل آلگن لر.

بوخصوصده مدنی جماعه چیلیک اعضالریدن زهرا سپهر

"یلاوقانونیده آزچیلیک نفوس نی تشکیل بیره یاتگن هندولروسیک لر تکلیف ایتیلگن بیرچوکی بولرنینگ اونوتیش وبرحق آوازینی اوچیریش حسابلنه دی،بولربیلیمدانلری نی دولت تیزیمیدن و سیاسی صحنه لردن چیککه گه سوریش ودولت تمانیدن اولرنینگ سیاسی ومدنی حق لریدن حمایت ایتمسلیک وطلب لریگه اعتبار قره تمسلیک ایسه حکومت مشروعیتی نی سوال آستیده قویه دی، بوتون ملی وخلق ارا اعلامیه لرواینیقسه انسان حقلری گه قرشی حسابلنه دی"

افغان هندو وسیک لری گه کوره، مجاهد لرحکومتی تشکیل تاپمسدن آلدین اولر باشقه لر بیلن حق لری برابرایدی، بیراق سونگی 20ییلده اولرگه قره تیلگن تورلی ظلم وحق خورلیک لر قوراللی لر، حکومت واهالی تمانیدن عملگه آشیریلگن.

بوخصوصده افغان هندولروسیک لرنینگ عمومی کینگاشی اورین باسری روایل سنگ

"تبعیض افغانستانده شوقدر کوپ بولگن هندو وسیک لرگه تکلیف قیلینگن بیرکرسی هم آلینه دی، قنچه لیک صبرقیله یلیک عزیز دوست لر، باله میز مکتب و کوچه ده یوری آلمه یدی، مینگه تیلفون قیله دی، آته اوته دیگن اهالی اوییمیزگه قره ته تاش آته دی دیب ایته دی، اولیک لریمیزاهانت ایتیله دی وخانم لریمیزایرکین ایمین تشقریگه چیقه آلمه یدی، پس نیمه قیله یلیک، مجبور بولدیک آوازیمیزنی چیقرسک بیزنینگ قیین چیلیگیمیزنی پارلمان نینگ ایکی دوریده هیچ کیم ایتمه گن شو سبب بیزلردن بیر کیشی بولیشی کیره ک ایدی، هر کیم اوز دردینی اوزی بیله دی" دییدی او

بو کینگاش تمانیدن ترقه تیلگن بیاناتده افغانستان جمهور رئیسی دن تقنینی فرمان اساسیده بیر چوکی نی هندولروسیک لرگه بیریلیشی سوره لگن.

شونینگ دیک اولربو ایستک لری انابتگه آلینمسه باشقه بیر مملکت دن باش پناه هلیک سوررلرینیبیلن آگاه لنتیرگن لر. .

مدنی جماعه چیلیک تشکیلات لری نینگ وکیللری هندولروسیک لرنینگ قانون گه برابر طلب لری باره سیده اعتبارقره تیلیب وجمهور رئیس اوزی بولرنینگ وکیللری بیلن اوچره شیشی باره سیده زمینه یره تیلیشی تاکیدلنگن.

عین حالده افغانستان ملی کینگاشی نینگ اعضالریدن قاضی نذیر احمد حنفی گه کوره، پارلمانده هندولرگه نسبتن تعصب سبب اولرنینگ بیر چوکی سی بولیشی رد ایتیلمه گن.

"ایکی مجلس تمانیدن قانون دن چیقاریلیشی اوچون آلگن قراری ابدا تعصب ایمس، بولرنینگ اونچه لیک نفوسی بولمه گن کاندیدلرینی چیقاره آلسه چون بیر کاندیدموفق بولیشیگه 3000و4000 آواز کیره ک، هندولرنینگ سانی 1000کیشی گه ییتمه یدی 500کیشی گه ییتمه یدی، قنده ی ایته دی حقلی میز دیب بیر آدم 5000آوازبیلن وکیل بوله آلمسه بولرنی 500آوازی بولسه کیلسه، بوحق ایمس امتیازکوهرکیم آوازی بارکیله دی آوازی بولمه گنی کیله آلمه یدی" دییدی او

هندولروسیک لر افغانستان نینگ اصلی یشاوچیلریدن بولیب ایتیلیشیچه اوتمیشده 100مینگ هندو وسیک افغانستان نینگ تورلی ولایت لریده حیات کیچیرردیلر، اولرتجارت واقتصاد نینگ رواجله نیشی گه مهم رول اوینب کیلگن لری ایتیله دی.

ایریم حساب کتاب لرگه کوره بوگونگه کیلیب هندووسیک لرسانی افغانستانده فقط گینه 4000 کیشی اطرافیده بولیب بولردن کوپراقی اقتصادی جهت یمان احوال ده حیات کیچیرماقده لر.