افغان وايراني قاچقينلر استراليا دن ينگي پايوآگينه گه كوچيريلدي

آستراليا دن آليب چيقه ريلگن قاچقينلردن ايلك گروهي مانوس جزيره سيگه ييتيب بارديلر

ايراني وافغانلردن عبارت بولگن بير گروه قاچقينلر آستراليادن پايو آگينه مملكتيگه ييتكزيلگنلر.پنجشنبه كوني آستراليانينگ قاچقينلر بوييچه وزيرليگي ينگي پايوآگينه مملكتي بيلن عملگه آشيرگن سونگي كيليشوو نامه اساسيده، او مملكت نينگ چيگره حدودلريگه ناقانوني روشده كيمه آرقه لي ييتيب بارگن قاچقينلردن بيرگروهي، چهارشنبه كوني كيچقرون اوچاق آرقه لي مانوس جزيره سي قره شلي گينه گه يوباريلگني ني اعلان قيلدي.

قيرق نفردن عبارت بولگن مذكور گروه نينگ اكثريتيني افغاني وايراني قاچقينلر تشكيل بيره دي. بو شخصلر مانوس جزيره سيگه اوچمسدن آلدين، آستراليا گه قره شلي بولگن هند اقيانوسيده گي كريسميس جزيره سيده جايلشگن قاچقينلر تورمه سيده سقلنردي.

آستراليا رسميلري، مهاجرت بوييچه پوليسي باشقه تيگيشلي اداره لر خادملري قاچقينلرني مانوس جزيره سيگه ييتكزيش جرياني ني نظارت قيلگني ني ايتگنلر.

Image caption حاضرگي پيتده، مانوس جزيره سيگه بيش يوز نفر سيغيشي ممكن، اما آستراليا دولتي مذكور تاسيسات ني وقتينچه ليك استقامت قيله ديگن كميده اوچ مينگ نفر اوچون كينگه يتيريشي كوتيله دي.

اوتگن آي آستراليا و ينگي پايو آگينه مملكتي باش وزيرلري اورته سيده كيليشوو نامه امضالنيب، اونينگ اساسيده، آستراليا قيرغاقلريگه ناقانوني كيمه آرقه لي كيله ديگن قاچقينلر، باش پنه بيريش عريضه لري تيكشيروو دن اوتگونچه، مانوس جزيره سيگه كوچيريليشي قيد ايتيلگن. بو قاچقينلر نينگ باش سوره ش عريضه لري قبول ايتيلگن حالده، ينگي پايو آگينه ده استقامت قيليشلري ممكن. آستراليا نينگ قاچقينلر ايشلري بوييچه وزيري توني برك، مذكور گروه لرنينگ كوچيريلگني، اونينگ دولتي نينگ ناقانوني روشده كيمه آرقه لي مملكت قيرغاقلريگه كيله ديگن قاچقينلرني قبول ايتمسليكده جدي ايكني ني كورسته دي ديگن. برك جنابلري" حاضرگه قدر، قيرق نفر قاچقين پايو آگينه گه آليب كيتيلگن بو شخصلر انسان قاچاقچيلري ينه ساتيشگه اشيا تاپه آلمسليگي ني سيزگن". آستراليا مهاجرلر وزيري بو سوزني پول بيلن قاچقينلرني اندونيزيا و سريلنكا كبي مملكت لرگه سفر قيليب، قاچاق روشده آستراليا قيرغاغيگه ييتكزه ديگنلر گه قره ته اظهار ايتگن. آستراليا دولتي نينگ بو سياستي دن اساسي مقصد، قاچقينليك باش پنه سوره ش اوچون آستراليا گه دينگيز آرقه لي ناقانوني سفر قيله ديگن لرنينگ تورتكي سيني اورته دن كوته ريش بولگن، اما خبرمنبع لريگه كوره، ينگي كيليشوو نامه امضالنگني دن حاضرگچه، 18 كيمه آرقه لي بير مينگ و تورت يوز قاچقين آستراليا قيرغاغيگه ييتيب بارگنلر. توني برك، آستراليا دولتي آستراليا گه سفر قيله ديگن احتمالي قاچقينلرني آلديني آليش اوچون، اندونيزيا و سريلنكا مملكتلريده كينگ مقياسده آگاه لنتيريش لايحه سيني يولگه قويگنيني ايتگن. آستراليا دولتي اوزي نينگ ينگي سياستيده او مملكت گه قاچاق روشده كيريش تورتكي سيني اورته دن كوته ريشگه حركت قيلگن. حاضرگي پيتده، مانوس جزيره سيگه بيش يوز نفر سيغيشي ممكن، اما آستراليا دولتي مذكور تاسيسات ني وقتينچه ليك استقامت قيله ديگن كميده اوچ مينگ نفر اوچون كينگه يتيريشي كوتيله دي. قاچقينچيليك موضوعي آستراليا نينگ سياسي صحنه سيده قلتيس مسله حسابلنه دي و مملكت كارگرلر ينگي دولتي نينگ سياستي جاري ييلده بوليب اوته ديگن پارلمان سيلاولري كيريب كيليشيده عملده جاري قيلينه دي. شو بيلن بيرگه، بو سياست قاچقينلر ني حمايه ايته ديگن تشكيلاتلر جمله دن بيرلشگن ملتلر تشكيلاتي نينگ قاچقينلر بوييچه عالي كميساري نينگ قتيق تنقيديگه دوچ كيلگن. قاچقينلر بوييچه عالي كميساري، آستراليا دولتي نينگ ينگي سياستي قاچقينلر ني حمايه ايتيش اوچون بوييچه معيارلرگه برابر بولمه گني ني ايتيب، ينگي پايو آگينه قاچقينلر گه باش بيريش توغريسيده مادي وتخصصي امكانيتلرگه ايگه ايمسليگي باره سيده تاكيدله گن. ينگي پايو آگينه مملكتي ينگي گينه نينگ شرقي جزيره سي بوليمي و هند اقيانوسيده جايلشگن بير نيچه كيچيك جزيره دن تشكيل ايتيلگن؛ بو جزيره نينگ غربي حدودي اندونيزيا ولايتلريدن بيريني تشكيل ايته دي.

ينگي پايو آگينه نينگ جميعتي ييتي ميليون نفرگه ييته دي، اولرتورلي قوملردن تشكيل تاپگن شونينگ ديك غربي مهاجرلر اينيقسه آستراليا دن كيلگنلر عبارت. ينگي پايو آگينه حكومتي سلطتني مشروطه بوليب، مملكت ني باش قوماندان بيريتانيا ايكينيچي ملكه سي اليزابت نينگ نماينده سي صفتيده، باشقره دي. سونگي ييللر اقتصادي تيز رواجلنگني گه قره مه ي، پايو آگينه شونينگ ديك دنيا نينگ اينگ كمبغل مملكتي جمله سيدن حسابلنه دي.