مملکت گه قیتگن قاچقین لرگه اوز قیشلاق وشهرلریدن باش پناه بیریله دی

Image caption حاضرگی قاچقین لر اوچون توررجای یره تیب بیریلگن شهرچه لر شهرلردن اوزاق بولیب ویشم شرایطی اوچون هیچ قنده ی شرایط یره تیلمه گنی سبب بوییرده اکثرعایله لراستقامت قیلمه گن لر.
Image caption جاری ییل باشیدن هلی گچه 30000مهاجر وطنگه قیتگن

افغانستان قاچقین لروزیرلیگی محلی مستقل ارگانلر اداره سی همکارلیگی بیلن مملکت گه قیته یاتگن قاچقین لرگه اوز قیشلاق وشهرلریده باش پناه تیارلب بیریش اوچون کیلشوو امضاله گن. بو زیرلیک که کوره حاضرگی قاچقین لر اوچون توررجای یره تیب بیریلگن شهرچه لر شهرلردن اوزاق بولیب ویشم شرایطی اوچون هیچ قنده ی شرایط یره تیلمه گنی سبب بوییرده اکثرعایله لراستقامت قیلمه گن لر. حاضرگی کونده مملکت گه قیتگن کوپلب مهاجر تورربنا گه ایگه بولمسلیگی سبب قیین احوالده شهرلرده وقیشلاق لرده خیمه لرآستیده حیات کیچیریب کیله یاتگن لری ایتیله دی. مهاجرلیکدن قیتگن افغان وطنداش لری خیمه لر آستیده یا ویران ایتیلگن بنا لرده حیات کیچیریب کیلماقده لر، وبیر قطارلری هم مجبورلیکدن کراه تولب کون کیچیره یاتگن لری ایتیله دی . حکومت ایسه اوتگن ییللرده بولرگه بیر قطار شهرچه لرایجاد قیلیب و توررجایلر قوریب بیرگن، اما قاچقین لرگه نظرده توتیلگن شهرچه لر اوزاق لیگی ویشش شرایطی مناسب ایمس لیگی اوچون کوپچیلیک لری استقامت قیلیش گه حاضربولمه گن لر. حتی ایریم قاچقین لر ایسه شهرچه لرده ترقه تیلگن ییرلردن هم محروم قالگن لری نی ایته دیلر. عین حالده بوگون کابل ده محلی مستقل ارگان لربیلن قاچقین لری وزیرلیگی آره سیده مملکت گه قیته یاتگن قاچقین لرگه اوی جای امکانیتی نی یره تیب بیریش اوچون یاردم بیریش کیلشووی امضا لندی. افغانستان قاچقین لر وزیری جماهیر انوری گه کوره، حاضرگی ینگی نظرده توتگن استراتیژیک برنامه اساسیده قاچقین لراوچون باش پناه مساله سی آلدین گه نسبتن فرقلی بولگن. افغانستان قاچقین لر وزیری جماهیر انوری گه کوره او بو وزیرلیک لوازمیگه کیلمسدن آلدین مملکت گه قیتگن قاچقین لر اوچون ایجاد ایتیلگن شهرچه لر نی مناسب بولمه گن، اونگه کوره بو شهرچه لرشهرلردن اونلب کیلومتر اوزاق لیکده جایله شیب و تورربنالرنی قوریش اوچون ترقه تیب بیریلگن ییرلر قاچقین لر یشه شی اوچون مناسب بولمه گن. قاچقین لراوچون تورربنا اوچون ییر ترقه تیش برنامه سی، مملکت نینگ 22 ولایتی گه قوشیمچه 48 مرکز ده نظرده توتیلگن. قاچقین لر وزیرلیگی تمانیدن مهاجرلر گه باش پناه قوریب بیریش اوچون محلی ارگان لر ایشلری بوییچه مستقل اداره بیلن کیلیشوو امضا له نیشدن تشقری دن 13 وزیرلیک وایریم تشکیلات لر بیلن هم بوخصوصده کیلیشوو امضا لنگن. محلی مستقل ارگانلرریاستی مملکت گه قیته یاتگن قاچقین لراوچون یشم شرایطی نی برابرلشتیریش اوچون قاچقین لروزیرلیگی گه همکارلیک قیلیش لرینی سوز بیردی. قاچقین لر وزیرلیگی نینگ معلوم قیلیشیچه قاچقین لرنینگ بیرینچی احتیاج لری نظرده توتیلیب مذکور وزیرلیک لرملی برنامه لریگه کیریتیش اوچون تاپشیریلگن شونینگ دیک قاچقین لر وزیری گه کوره، مهاجرلرنینگ بوتون قیین چیلیک لرینی حل ایته آلمسلگینی ایتدی، اما بوخصوصده ایشلب چیققن استراتیژیک برنامه لری اساسیده دنیا هم جمعیت مملکت لری نینگ حمایت لرینی جلب قیلیب مملکت نینگ ملی برنامه لرگه کیریتیلگنی نی معلوم قیلدی. هرچند قیته یاتگن مهاجر لراوچون دولت تاماندن باش پناه قوریش مساله سی مهم دیب ایتیله دی. حکومت تمانیدن قاچقین لرنینگ اوز قیشلاق وتومن لریده باش پناه توزه تیب بیریش قنچه لیک ممکن. فاریاب ولایتی نینگ ولایتی کینگاشی اعضاسی داکترابراهیم تینمس شونده ی برنامه لرعملی بولیشی گه شبهه بیلن قره ب دولت گه تیگشلی قطار وزیرلیک لروعده نی کوپ بیرگن لراما عملنی کم قیلگن لردیب ایته دی. قاچقین لر وزیرلیگی گه کوره جاری ییل باشیدن هلی گچه 30000مهاجر وطنگه قیتگن، اما مملکت ده ایش بولمسلیگی وامنیتی معما لر سبب کوپلب مهاجر قیتیشگه قیزیقمه یاتگن لری تیل گه آلینه دی. بوندن تشقری هرکونی کوپلب افغان لرایسه ایش ایزلب مملکت نی ترک ایتماقده لر. معلومات لرگه کوره اوتگن اون ایکی ییلده 6میلیونگه یقین افغانستانلیک قاچقین لراوز مملکت لریگه قیتگن لر، اما شونگه قره مسدن حاضرگی کونده ، قوشنی ایران و پاکستانده قریب 5میلیون افغان قاچقینی حیات کیچیریب، بو رقمدن ایکله مملکتده 3 میلیون گه یقین افغان وطنداشی قاچقین لیک قانونی رویخطیدن اوتگن لروبیریریم میلیونگه یقینی هم رویخط دن اوتمه گن.