اوزبیک تیلی عرب الفباسیده هربیرمعلوماتنی قولگه کیلتریش ممکن می؟

باشقه تیللردن بیر- بیریگه ترجمه قیلیش امکانیتی کامپیوترده یوکلنگن برنامه آرقه لی عملگه آشه دی. اما افغانستان اوزبیک لری قولنه دیگن عرب الفبا سی گه باشقه تیللردن ترجمه قیلیش یا اوزبیکستان قولنه دیگن لاتین وکریل الفباسیده یازیلگن موضوع لرنی اوزگرتیریش امکانیتی هلی گچه یره تیلمه گن.

اوزبیک تیلی اشتیاقمندلریگه کوره، اگر شوامکانیت افغانستان لیک اوزبیک لرقولنه دیگن الفباده یره تیلسه، بوتیلده بولگن احتیاج لری حل ایتیله دی.

کامپیوتر پروگرام لریده، شوسافت وییر، کیریتیلمسلیگی سبب، اوزبیکستان قولب کیله یاتگن کریل ولاتین الفبالری ده تیارلنگن اثرلرنی، عرب الفباسی گه اوزگرتیریش ایسه کوپ وقتنی طلب قیلرلیگی ایتیله دی.

اولرگه کوره اگر کامپیوترده بیر تیلدن بیر تیلده، یا بیر الفبادن بیرالفباده عینی تیلنی اوزگتیریش امکانیتی بولگن تقدیرده، اینیقسه اوزبیک تیلی رواجله نیشی اوچون نهایت قولی بوله دی.

میمنه لیک ژورنالیست لردن جمشیدیما انترنیت لرده افغانستانلیک اوزبیک لر قولنه دیگن عرب الفباسی اوچون زمانوی قولیلیک یره تیلمه گنی سبب عاموی خبر واسطه لری فعالیت لریگه هم قیین چیلیک لر یره تیب کیله یاتگنی نی ایته دی.

فاریاب بیلیم یورتی نینگ اوزبیک تیلی استاذی محمد اشرف شریفی هم عرب الفباسیده

،بوامکانیت یره تیلگن حالده، عالی اوقوویورتلرده گی تحصیل آله دیگن اوزبیک طلبه لری نینگ بیلیم لری بو تیلده آشیشی اوچون مهم دیب تاکیدله یدی.

عین حالده میمنه لیک نثار احمد تویغو، شونده ی بیر امکانیت دولت گه قره مسدن به دولت کیشی لر ونادولت تشکیلات لرمادی امکانیت لری بیلن عملگه آشیریلیشی ممکن دیب ایته دی.

بیر قطارکیشی لرایسه سافت وییر امکانیتی نینگ یره تیلیشی گه قره ب تورمسدن یاش نسلینی اوزگرتیریش قابلیتی بیلن تربیه لش کیره ک لیگی نی هم تاکیدله یدیلر.

انه شونگه اساسله نیب بیر قطار یاشلر بو ساحه ده ایش قیلیب کیلماقده ،حسن تولقین کریل الفباسیده بولگن بیر موضوعنی اوزبیک تیلی اوچون قوله نیله دیگن عرب الفباسیده اوزگرتیریب کیله یاتگن بیر قنچه یاشلردن بیری .

او کوپ وقت طلب قیلگن بولسه هم هلیگچه 2ته رمان نی وقتدن فایده له نیب بیرته سینی فقط گینه بیرییل ده اوزگرتیرگنی نی ایته دی.

ژورنالیست محمدحسن تولقین گه اوخشه گن کریل یا لاتین الفباسی ده بولگن موضوع لرنی بیله دیگن یا اوزگرتیریش قابلیتی گه ایگه بولگن ییگیت لرسانی نی آزراق اوچره ته سیز.

شو سبب اوزبیکستان تمانیدن ایجاد ایتیلگن انترنیت سایت لریده گی موضوع لرنی افغانستان اوزبیک لری فایده لنه آلمی کیلماقده لر.

هرچند سونگی ییللرده شعرو نثردن عبارت بولگن اونلب تورلی عنوان کتاب اوزبیک تیلیده چاپ ایتیلیب اهالی اختیاریده قوییلگن .

اما افغانستانده استقامت قیله دیگن اوزبیک لرگه ایجاد قیله دیگن متخصص کیشی ییترلیچه بولمسلیگی سبب قوشنی اوزبیکستان ده بولگن خزینه لرده احتیاج کوپراق بارلیگی سیزیلیب کیلماقده.