جنبش حزبی کیلگوسی رئیس جمهورلیک اورین باسرینی ایگللش اوچون سعی وحرکت قیلماقده

بیرنیچه کوندن بیری ملی جبهه وباشقه بیر قطار سیاسی رهبرلرآره سیده افغانستان نینگ سیاسی کیله جگی اینیقسه بولیب اوتیشی کوتیله یاتگن سیلاولرباره سیده ییغین لراوتکزیلیب بوخصوصده صحبت لر دوام ایتماقده، کونی کیچه جنرال دوستیم اوییده هم عینن ییغین یولگه قوییلیب زلمی خلیل زاد، علی احمد جلالی، بلخ ولایتی نینگ والی سی عطا محمد نور، ملی اتفاق باشلیغی داکتر عبدالله، سابق افغانستان ملی خوف سیزلیک اداره سی نینگ باشلیغی امرالله صالح، حق وعدالت حزبی نینگ باشلیغی حنیف اتمر، محمد محقق، ملی جبهه باشلیغی احمد ضیا مسعود لراشتراک ایتگن ایدیلر.

ییغین ده گی لر آره لریده کیلگوسی سیلاولرشفاف بولیب اوتیشی وتیزیم حقیده صحبت لربولیب اوتگن. ملی اسلامی جنبش سوزچیلریدن وفاریاب ملت وکیلی بشیراحمد تینچ کونی کیجه گی ییغینده، افغانستان سیلاولربیرلیگی ناملی بیر تشکیلات ایجاد ایتیلگنی نی ایتیب کیلگوسی ایکی کونده بوتشکیلات اعلا ن ایتیلیشی نی معلوم قیلدی.

او بوتشکیلات قوریلیشی شفاف ویخشی سیلاوبولیب اوتیشی اوچون مهم دیب ایته دی، شونینگ دیک تینچ جنابلری بوییغین گه پشتون لرنینگ سیاسی رهبرلری آزراق اشتراک ایتگن لری حقیده چققن سوزلرهم محاکمه ایتیلگنی دن خبربیردی.

ملی جبهه گه کوره پشتون قومی گه منسوب برچه سیاسی رهبرلری کیلگن ایدی وبوخصوصده هیچ قنده ی معما بولمی وقالگن لری هم جمهور رئیس پاکستانگه سفر قیلگن لری اوچون کیچه گی ییغین گه اشتراک ایته آلمه گن لر وبیرقطارلری بیلن هم صحبت لردوام ایتماقده، افغانستان کیله جگی اوچون عملگه آشه یاتگن بوحرکت دن اکثررهبرلر اوزحمایت کورستگن لری معلوم قیلینماقده.

ملی جبهه تمانیدن بوییغین لرده بیر کاندید نی تنیشتیریش ایمسلیگی ایتیلماقده، ییغین گه قتنشگن بیر قطار سیاسی رهبرلراوزلرینی بو سیلاوگه کاندیدقیلیشی باره سیده بوندن آلدین خبرلر چیققن ایدی.

عین حالده ملی جبهه رسمی لری ریاست جمهورلیکده کاندیدلری بولمه گنی نی ایته دیلر، اما بو جبهه ده کته تاثیرگه ایگه بولگن ملی اسلامی جنبش حزبی بیرارکاندید نی حمایت قیلیب مقابلیده جمهور رئیس اورین باسرلیک لوازمی نی آلیش مقصدیده ایکن لرینی ایته دیلر.

بوییغین بوکیچه افغانستان خلقی وحدت حزبی نینگ رهبری حاجی محمد محقق اوییده یولگه قوییلیشی تیل گه آلینه دی. بوکیچه گی ییغینده هم سیلاومساله سیگه بغیشله نیب وکیلگوسی تیزیم قنده بولیشی باره سیده هم صحبت لربولیشی کوتیله دی.