برشنا شرکتی : غیرقانونی شکلده برق قوتیدن فایده لنمسلیک کیره ک

افغانستان برشنا شرکتی هرییلی برق قوتی آرقه لی قولگه کیله دیگن درامد نینگ قریب اوتیز میلیونی دولت مقاملری، سابق جهادی قوماندانلر وزورمند کیشی لرچونته گیگیه توشه یاتگنینی اعلام قیلدی.

بو موسسه تمانیدن چیقه ریلگن رویخطده افغانستانده تورت یوزنفر دن آرتیق شخص غیرقانونی شکلده برق قوتیدن فایده له نیب برق پولینی بیرمه یاتگنی کورسه تیلگن.

بوگون برق ایشچیلری پلیس همکارلیگی بیلن بیر کمپاین یولگه قوییب، برق پولینی بیرمه یاتگن ایریم مقاملرنینگ برق لین لرینی اوزیب تشله گن.

ایریم مقاملر وزورمند کیشلر نینگ غیرقانونی شکلده برق قوت لریدن فایده له نیشلری برق ییتکیزیب بیروچی برشنا شرکت خادملری نینگ کابل کوچه لریگه چیقیب مخصوص کمپاین یولگه قوییشگه مجبورلنتیردی.

لیکن بوکمپاین ایریم قرشی لیک لر بیلن هم بیرگه بولیب، ناقانونی شکلده برق دن فایده لنه یاتگن شخصلرقوروقچیلری تمانیدن برشنا شرکتی نینگ مسوللریگه ایزین بیرمس ایدیلر.

بیرینچی دن جمهوررئیس کرزی مصلحت چیلریدن بیری نینگ اویی نینگ برق لینی اوزیب تشلندی .

شونینگ دیک کابل شهری نینگ باشقه منطقه لریده هم بیرقنچه اویلر غیری قانونی شلکده برق قوتیدن فایده لنه دی، بو اویلر ایسه دولتی مقاملر، سابق جهادی قوماندانلر وپارلمان اعضالریگه تیگیشلی بولگن، غیرقانونی برق لینی نی تارتگن:"بو سابق ملت وکیلی عبدالجبار شولگرینی اوی، حاضرهم حزبلردن بیری نینگ رهبرلیک اعضالیگیده، برق نی غیرقانونی شکلده آلگن ایدی. بیز برقینی اوزیب تشله دیک.آلدین لرهم برق مسووللری کیلگنده قوراللی لری هیدب سالگن ایکن . نهایت اوزی میز کیلیشگه مجبور بولدیک، بیز اونینگ اوینی برق لینینی اوزیب تشله دیک، بوشخص اوچ آیدن بیری غیرقانونی شکلده برق قوتیدن فایده لنرایکن."

برشنا شرکتی تمانیدن چیقه ریلگن رقم گه کوره، دولتی مقاملر جهادی قوماندانلر و زورمند شخصلردن عبارت بولگن تورت یوزکیشی برق قوتیدن فایده له نیب بیراق برق پولینی بیرمیدیلر.

برشنا شرکتی نینگ تجارت بولیمی رئیسی میرویس عالمی بوحقده شوندی دیدی:"هرییلی برق درامدی، آرقه لی 240 میلیون دالر مبلغ ییغیشی میزگه توغری کیله دی، امابونینگ قریب 26 فایزی بیهوده کیته دی، یعنی ییگیرمه اوتیز میلیون دالر بولیشی ممکن. بیز برق درامدینی ییغیشگه مجبورمیز شو اوچون بوبرنامه گه جدی اعتبار قره ته میز سیاستچیلریمیزدن امیدی میز شو کی بونینگ سیاسی لشتیرمه سین."

افغانستان نینگ برق گه بولگن احتیاجی اوزبیکستان وتورکمنستان دن کیلتیریلگن برق قوتی بیلن تامین لنه دی، افغانستان حکومتی هرییلی برق قوتی اوچون 240 میلیون امریکا لیک دالرفقط اوزبیکستان دولتیگه تولشگه مجبور دیر.