ینگی کابل شهری نینگ قوریلیشی ایشی باشلنه دی

بوگون ینگی کابل قوریلیش لایحه سی نینگ بیرینچی باسقیچی ینگی کابل ترقیات اداره سی بیلن 6خلق ارا خصوص شرکت آره سیده شرطنامه امضالندی. بولایحه خرجتی بیرمیلیارد دالر اطرافیده بولیب بیرینچی باسقیچده 6000تورر اوی قوریلیشی کوزلنگن.

ینگی کابل ده گی قوریله دیگن لایحه نی عملگه آشیره دیگن شرکت لرگه کوره بوتورر بنا لر اویی بولمه گن لرگه قسط شکلیده بیریله دی.

بو لایحه نه فقط مملکت مقیاسیده کته لایحه بولگن بلکه منطقه ده بو لایحه مثل سیز دیب ایتیله دی.

بولایحه نینگ عملگه آشیریش شرطنامه سی افغانستانلیک شرکت لردن بیری و باشقه 5خارجی شرکت بیلن بوگون کابل ده امضالندی .

ینگی کابل ترقیات اداره سی نینگ اجرائیه باشلیغی انجنیر غلام سخی حسن زاده بو لایحه امریکالیک شرکت لردن بیری نینگ رهبرلیگی آستیده خلق ارا شرکت لرتمانیدن عملگه آشیریلیشی نی ایتدی.

"سیزبوگون باشقه بیر قراردادگه گواه سیز بو لایحه نینگ بیرینچی باسقیچیده کیره ک بولگن مبلغ قریب بیر میلیارد دالربولیشی ممکن، بو ینگی کابل نینگ ترقیاتی اوچون خلق ارا شرکت لر بیلن بیرینچی قرار دادی بولگن، بو لایحه نینگ عملگه آشیریش اوچون بیرگه لیکده کانادا ،عرب اتفاقی،آسترالیا، جرمنی وافغانستان دن عبارت بولگن شرکت لرآلگن لرو امریکالیک شرکت لردن بیر تاماندن رهبرلیک ایتیله دی، بو ایسه خلق ارا خصوصی شرکت لرنینگ افغانستان ده بولگن اوزاق مدتلی قیزیقیش لرینی کورسته دی".

بو لایحه ایشی عملی شکلده باشله نیشی اوچون هیچ قنده ی معما بولمی کیلگوسی نیچه هفته ده باشلنیشی مملکن لیگی ایتلماقده.

افغانستان ده تورر بناسی بولمه گنلرسانی نهایت کوپ ، اقتصادی قنیچلیک اساسی معما دیب کورسه تیلماقده.

6000تورر بنادن 4مینگی بیرینچی باسقیچده هربیر اوی سیزکیشی لر20ییل لیک قسط گه بیریلیشی نی معلوم قیله دیلر.

بوخصوصده خلق ارا شرکت لرباشلیغی رفعت لودین:"بیز اویلریمیزنی شریعت گه برابر 20ییللیک قسطگه بیره میز، مین شو فکرده من هربیر افغان یاشی آز مدتده تور ر جای گه ایگه بولسه لر و ینه مین شو فکرده افغان عایله لری امریکالیک لر واوروپالیک لردیک یخشی اقتصاد گه ایگه بولسه لر".

بوبرنامه فایده له نیش گه تاپشیریلگن حالده 40000کیشی حیات کیچیریش امکانی گه ایگه بوله دیلر.

بولایحه نینگ عملی ایشی تیز آره ده باشله نیب 8ییل گه قدر فایده لنیش گه تاپشیریلیشی ایتیله دی.

بو لایحه نینگ قوریلیش ایشی جریانیده 7000کیشی کوزلنگن مدت گچه ایش بیلن تامین له نیش لری ایتیله دی.

افغانستان ارشد وزیری وینگی کابل مصلحت بوردی نینگ باشلیغی هدایت امین ارسلا گه کوره، بو لایحه نه فقط تورر اوی گه احتیاجی بولگن لر معما لرینی برطرف ایته دی بلکه سرمایه یاتقیزیش اوچون هم قولی شرایط یره تیله دی.

بوندن آلدین هم ینگی کابل ایجاد ایتیلیشی اوچون 4 لایحه شرطنامه سی امضالنگن ایدی.

اما قرار داد ایتیلگن آلدینگی پروژه لر اوستیده ایریم جنجال لر تاپیلگنی سبب بو لایحه لرنینگ عملی ایشی آرتده قالیشیگه سبب بولگنی تاکیدلنه دی.

ینگی کابل اوچون 600000مینگ تورر بنا قوریلیب 3000000کیشی حیات کیچیریشی اوچون شرایط مهیا ایتیلیشی نظرده توتیلگن.

ینگی کابل نینگ عمومی لایحه سی اوچون 80میلیارد دالرکیره ک بولیب 30ییل گه بیتیشی ریجه لشتیریلگن.