شانگهای ییغینی جریانیده کرزی ایران جمهور رئیسی روحانی بیلن اوچره شدی

امریکابیلن افغانستان آره سیده گی امنیتی شرطنامه امضاله نیشی بو مملکت نینگ قوشنی لری تمانیدن دایم تشویش لربیلن بیرگه بولیب کیلگن.

افغانستان جمهوررئیس لیک سرایی نینگ معلوم قیلیشیچه ایران جمهور رئیسی وافغانستان جمهور رئیسی حامد کرزی امریکا وافغانستان آره سیده گی امنیتی کیلیشووباره سیده فکر المشتیرگن لر.

شانگهای همکارلیک تشکیلاتی باشلیغ لری ییغینیگه حصه قوشگن بو ایکله جمهور رئیس لر قیرغزستان پایتختی بیشکیک شهریده اوچره شگن لر.

افغانستان ریاست جمهورلیگی بیاناتیده بو اوچره شوو تفصیلاتلری کیلمه گن، بیراق بو ایکلله جمهوررئیس ایکی تمانلمه علاقه لررواجله نیشی، افغانستان تینچلیک جریانی، افغانستان بیلن مملکت لر امنیتی کیلیشووی،ومخدره ماده لرگه قرشی کوره شیش ومنطقه مساله لری خصوصیده صحبت قیلگن لری ایتیله دی.

میلادی 2011ییلده افغانستان بیلن امریکا آره سیده امضالنگن امنیتی کیلیشوودن ایران اوز ناراضی لیگی نی بیلدیرگن ایدی، و بومساله نی نیچه مرته هم اظهارایتگن.

بوامنیتی کیلیشووامضاله نیشی بیلن امریکا حربی لری نینگ افغانستانده قالیش مساله لری انیق لنه دی.

شونینگ دیک بو کیلیشوو ده امریکا حربی لری قه ییرده ومسوولیت لری نیمه لیگی هم انیقلنه دی.

بو اوچره شووده کرزی جنابلری، افغانستان اوز علاقه لرینی دوست وبرادری حسابلنگن ایران اسلامی جمهوریتی بیلن رواجلنتیریشگه حرکت قیلیشی نی تاکیدله گن.

جمهوررئیس لیک سرایی بیاناتیده حسن روحانی گه اساسلب یازیشیچه ایران مملکتی افغانستانده تینچلیک تامین له نیشی نی ایسته یدی وبومملکتده صلح برقرارله نیشی نی ایران منفعتی گه کوره دی.

افغانستان جمهور رئیسی ایران جمهور رئیسی بیلن بو مملکتده گی افغان مهاجرلری نینگ چیقاریش مساله سینی اورته گه قوییب بوموضوع حل ایتیلیشی نی طلب قیلگن.

ایران جمهور رئیسی اوز مملکتی بو خصوصده ایشانچ بیریب 35ییل افغان لرنی میزبان بولیب قبول قیلگن اولرنی اذیت قیلمسلیگی نی معلوم قیلگن.

روحانی گه کوره قانونی تورراوچون حجت سیز افغان لر تیگیشلی اداره لرگه مراجعه قیلیب قانونی حجت اساسیده توریش لری کیره ک.