شورالر حمایتیگه ایگه بولگن دولت پیتده هلاک بولگنلر رویخطی نشر ایتلدی

Image caption رویخط هشت صبح روزنامه سیده چاپ ایتلگن.

افغانستانده گی شورا لر حمایتی آستیده بولگن دولت حاکمیتی دوریده قربان ایتیلگن بیش مینگ کیشی رویخطی هشت صبح کونده لیگی یازیشیچه بو کیشی لر هجری قویاش 1357-1358ییللرآره سیده اگسا تشکیلاتی (استخبارات) اداره سی تمانیدن تورلی شکلیده اولدیریلگن لر.

بو کونده لیک اوز گزارشیده شعله جاوید رهبرلری دن اکرم یاری، ایران شیعه روحانی لرین صادق یاری، آیت الله سرور واعظ ومصباح لرنی اشاره ایتگن.

هشت صبح کونده لیگی گه کوره اختیارلریگه بولگن رویخط ده هربیر قربان بولگن لراسمی، آته سی نینگ اسمی، قه ییرده یشه شی وقربان لرگه بولگن عیب لاولرهم ذکر ایتیلگن.

اخوانی، اشرار، مائویست، افغان ملت، خمینیست، ملاک، شب نامه ودولت گه قرشی تبلیغ عیب لاولری بیلن اوشله نیب واولدیریلگن.

هجری قویاش 1357 ییلدن 1372ییل گچه قدرت گه بولگن دموکراتیک حزب نینگ سیاسی ادبیاتیده دولت مخالف لری حسابلنگن مجاهدلر گروهی اخوانی واشرار دیب ایتیلردی. افغان ملت حزبی اعضالری افغان ملتی، ایران انقلابی وخمینی گه طرفدار بولگن لر خمینیست، وشونگه اوخشش نام لرقوییلردی.

هشت صبح کونده لیگی رویخطی ده گی لربوکبی عیبلاولرحکمی اعدام بولگنی قید ایتیلگن.

بو کونده لیک نینگ یازیشیچه، بوحجت لرنی هالند پولیسی آلیب بارگن تیکشیرووی بشریت گه قرشی جنایت قیلیش گه عیب لنگن "امان الله.ع" ناملی شخص گه اساسلب تیارله گن.

ایتیلیشیچه"امان الله .ع " اگسا استخبارات سازمانی نینگ تحقیق لاوچی لریدن بولیب اوزی هم آدم لرنینگ اوستیدن تیکشیرواوتکزه یاتگنده قیناو قیلگن گه عیبلنگن.

هالند پولیسی امان الله دن اوتکزگن تیکشیرووی ده آلمانده گی افغان یازووچیلریدن بیری وبیر قطارگواه لربیلن علاقه قوریب نیچه صحیفه لیک قربانی لررویخطی نی قولگه کیلتیریشگه موفق بولگن.

هشت صبح کونده لیگی اختیاریگه قوییلگن حجت لرده کورستیشیچه امان الله میلادی 1993ییلده هالند ده استقامت قیلیش اوچون باش پناه سوره گن. بیراق بو حجت لرگه کوره هالند دولتی اونگه باش پناه بیرمه گن. بیراق حیاتی خوف آستیده بولگنی سبب بو مملکت دن هم چیقرمه گن.

ییلیک ینچی ییللرده قربان بولگن لررویخطی بو کونده لیک دن نشرایتیلگنی ایسه اجتماعی ترماق لر بوجمله دن فیس بوکده کینگ بیرشکلده یاریتیلگن. بیرقطار فیس بوک ایشلته دیگن لرنینگ یازیشیچه اولر بو رویخط گه مراجعه قیلیش بیلن بی درک یوقالگن وقولگه آلینگن قرینداشلرینی آت لرینی تاپیش گه قادر بولگن لر.

هشت صبح کونده لیگی بیرقطارقربان لرگه اساسلب بو حجت نی نشر ایتیش دن مقصد اوز عایله اعضالری یوقالگن لرباشقه اولرقیتیشی نی کوتمه سین لردیب قید ایتگن.

حاضرگی کونده هشت صبح کونده لیگی تمانیدن ترقه تیلگن حجت لر نی تصدیق لش ناممکن

حالبوکی اوتگن نیچه اون ییلده اوتیش عدالت دوری گزارشیده قربانی لرگه تعلقلی مینگلب معلوماتلی صحیفه لرموجودلیگی ایتیلگن ایدی.

افغانستان انسان حق لرینی سقلش مستقل کمیسیونی تمانیدن تیارله نیب وافغانستان جمهوررئیسی اختیاریده قوییلگن ایدی. دایم انسان حق لرینی سقلش تشکیلات لری تمانیدن بو گزارش نشر ایتیلیشی طلب قیلینگن. اما افغانستان دولتی شرایط مناسب ایمسلیگی سبب بو گزارشنی ترقه تیلیشی دن باش تارتگن.