بیرهفته دن سونگ بیرینچی نامزد سیلاولر کمیسیونیگه مراجعه قیلدی

ریاست جمهورلیک و لایتی کینگشی سیلاولر اوچون نامزدلرنی رویخط گه آلیش دستوری بیرهفته آلدین باشلندی، شو مدت جریانیده فقط بیراحتمالی نامزد کیره کلی حجت لر بیلن سیلاولرکمیسیونی گه مراجعه قیلگنی ایتیله دی.

افغانستان مسقتل سیلاولر کمیسیون مسووللریگه کوره، ایکی عیال داخل 52 کیشی ریاست جمهورلیک سیلاو گه عاید کیرک لی معلومات نی سیلاولر کمیسیونیدن قولگه کیریتگن.

شونینگدیک مسول کیشلرنینگ ایتیشلریچه، افغانستان بویلب 298 نفر ولایتی کینگشی سیلاولری اوچون رویخط گه آلینیگنینی معلوم قیلیب بودستور یخشی ایلگری کیته یاتگنینی ایتدی. بولردن قرق کیشی سی خاتین قیزلردن عبارت.

افغانستان مستقل سیلاولر کمیسیون سوزچیسی نور محمد نور افغانستان سیلاولر قانونیده ریاست جمهورلیک سیلاو نامزدلری اوچون شرایط قینلشگنینی ایتیب بو مسله احتمالی نامزدلرنی کمیسیونگه مراجعه قیلمه گنلریگه سبب بولگنی ممکن لیگینی تاکیدله دی:"سیلاولر قانونیده، ریاست جمهورلیککه نامزد ایته دیگن هربیرشخص بیرمیلیون افغانی ضمانت قویشی قید ایتیلگن، موفق بولسه یاکی اون فایز راینی قولگه کیریتسه، قوییلگن مادی ضمانتی قیته ریله دی، اگر موفق بولمی اون فایزرای قولگه کیرتیشگه قادر بولمه سه اوزمان بو مبلغ دولت خزینه سیگه تاپشریله دی همده هربیرنامزد افغانستان نینگ ییگرمه ایکی ولایتیدن یوزمینگ حمایتی بولیشی قانونده کیرتیلگن بوکبی موضوع لر شرایط نی بیراز قینلشتیرگن"

2009 نچی ریاست جمهورلیک سیلاوده هربیر نامزد 50 مینگ افغانی ضمانت قویشی و اون مینگ کیشی حمایتیدن بهرمندن بولیشی کیره ک ایدی، شوباعث هم اوتگن دور ریاست جمهورلیک سیلاوده 41 کیشی اوزلرینی نامزد ایتگن ایدیلر.

ایرکین سلاولردن حمایت ایتوچی تشکیلات مسوولی جانداد اسپین غر، قوییلگن شرط لردن تشقری باشقه سیاسی مسله لر باعث هیچ کیم احتمالی نامزدلیگینی ایلگری سورمه گنینی ایتدی:"سیلاوباره سیده گی جنجللر فقط قوییلگن شرط لر بیلن چیرگه له نیب قالمیدی، سیلاولر اوز وقتیگه بولیب اوتمیدی دیگن میش میش لر، همده سیاسی اتفاق لرهم قینچلیک بیلن شکللنه دی، حاضرگه قدرهم کوچلی اتفاق لر بیر نامزدن حمایت قیلیشگه کیلیشمه گنلر، بومسله لر هیچ بیرکیشی نینگ نامزد قیلمه گنیگه سبب بولگن."

ایندی بیرهفته دن سونگ بسم الله شیر احتمالی نامزد صفتیده سیلاو لر کمیسیونیگه مراجعه قیلگنی ایتیله دی. رویخط الیش دستوری باشقه ایککی هفته دوام تارتیشی ریجه لنگن.

مستقل سیلاولر کمیسیون مسوللریدن بیری شیر جنابلری نینگ کمیسیونگه مراجعه قیلگنینی اورغولب بوحقده کوپراق معلومات بیریشدن باش تارتدی.