ایکی نامزد وزیرایشانچ آوازی نی آلیشگه موفق بولدی

افغانستان ایچکی ایشلروزیری بولیشی اوچون تنیشتیریلگن عمر داودزی وچیگره لروقوم لروزیرلیگی لوازمیگه تکلیف ایتیلگن اکرم خپل واک لر اولوسی جرگه وکیللری اکثریت آوازلرینی آلیب مذکوروزیرلیک لر وزیرلری صفتیده سیلندیلر.

عین حالده عالی محکمه اعضاسی صفتیده تنیشتیریلگن برات علی متین و باش قانون نی نظارت ایتیش تشکیلاتی اعضاسی دیب معرفی ایتیلگن لطف الرحمن سعید هم، ایشانچ آوازی آلیب اما اساسی قانون نی نظارت ایتیش تشکیلاتی اوچون تنیشتیریلگن ینه بیر کیشی ایسه ایشانچ آوازینی آلیش گه موفق بولمه دی.

بوگون اولوسی جرگه گه تنیشتیرلگن کیشی دن عمر داود زی 153 تصدیق آوازی ،55 رد آوازی، 9آق آوازی و5 هم باطل رای آلیش بیلن افغانستان ایچکی ایشلر وزیرلیگی نینگ وزیری صفتیده موفق بولدی.

شونینگ دیک چیگره وقوم لر وزیری صفتیده تینیشتیریلگن اکرم خپل واک 132 تصدیق آوازی، 69رد آوازی ، 4باطل آوازی و16 هم آق آوازقولگه کیلتیریش بیلن بو لوازم نی ایگللشگه قادر بولدی.

عالی محکمه اعضاسی بولیشی اوچون تنیشتیریلگن برات علی متین 154تصدیق آوازی 50ردآوازی 1باطل آوازی و17آق آوازآلیش بیلن عالی محکمه اعضا سی صفتیده سیلندی.

اساسی قانون جاری ایتیلیشی نی نظارت ایتیش اعضاسی دیب تنیشتیریلگن لطف الرحمن سعید 159تصدیق آوازی 40 رد آوازی، 2باطل آوازی و21آق آواز بیریلیشی بیلن بو لوازم اعضاسی صفتیده سیلندی.

اما جمهور رئیس تاماندن تکلیف ایتلگن نصرالله ستانکزی ایسه 106 تصدیق آوازی، 86 ردآوازی، 6باطل آواز و23آق آواز آلیشی بیلن ملت وکیللری نینگ اکثریتی آوازی نی آلیش گه قادربولمی اساسی قانون نی نظارت ایتیش تشکیلاتی اعضاسی صفتیده بو لوازم گه یول تاپه آلمه دی.

ملی کینگاش نینگ بوگونگی ییغینیده 223کیشی حاضر ایدی، تنیشتیریلگن هر بیر کیشی ایسه 112 آواز آلیشی شرط ایدی.