نمايشچيلر: 5 مينگ قربان عامللري اوستيدن محكمه اوتكزيلسين

Image caption یقینده صبح کونده لیگی تمانیدن 1357و1358ییللرده 5000کیشی قربانی لر رویخطی نشرایتیلیشی بیلن مدنی ییغین لریولگه قوییلیب وقطاراعتراض لر بیلدیریلیب کیلماقده.

بوگون کابل ده بیر قطار سیاسی حزبلر ومدنی جماعه چیلیک تشکیلات لر، اوتگن اوچ اون ییلده گی قربانلر اینیقسه شورا لر حکومتی حمایتی تمانيدن افغانستانده هلاک ایتیلگن لرخصوصیده اعتراضی بیلديريشدي.

یولگه قوییلگن بو اعتراضده سیاسی حزبلردن بیری نینگ یوزلب طرفداري و بیرقطار قربانلرعایله اعضالری بو جنایتگه مسوول بولگنلر محکمه قيلينب، جزا گه لنيشي ني طلب قیليشدي.

شونینگ دیک افغانستان اوتیش دورعدالت گروهی حکومت دن 5000کیشی لی قربانلر رویخطی ایریم سیاسی جريانلرتمانیدن سیلاولر و سیاسی مقصدلر اوچون سوء استعمال بوليشي آلدی آلینیشینی سوره گن.

ناراضیلیک نمایش ني اویوشتیرگنلر، قوللریده گي متاعلرده مجاهدلر و شورالر حکومتی حمایه سيده گي دولت لرگه قرشی شعارلریازیلیب، سونگی اوتيش ییلده قیرغینلرگه مسوول بولگنلر محاکمه گه تارتیلیب، جزا له نیشی نی طلب قیلیب چیقدیلر.

بوخصوصده اوز عایله اعضاسینی قولدن بیرگن بو ناراضیلک نمایشیگه اشتراک ایتگن لردن فوزیه ناملی منه بو عیال " مینینگ ابم فرزندی، ایکی ایناغم وآتم ایدی، بوگونگچه قه ییرده لر؟ قماقده می معلوم ایمس، اگر قماق ده بولسه لر 30وقیرق ییل بولدی، هیچ هم درک بولمه دی، اصلا کمبغل نی هیچ کیم سوره مه یدی، غریب گه هیچ کیم وقت بیرمه یدی، التماس بیزنینگ سیسیمیزنی یوقاری مرتبه لی رسمی لرگه ییتکزینگ".

ناراضیلیک نمایش ني یولگه قویگنلر، فقطگينه شورا لر دوریده گی حکومت تمانيدن عملگه آشیریلگن جنایت چیلر ایمس، بلکه اوتگن اوتیز ییلده گي اروشلرده قولی بولگنلر هم محاکمه ایتیلیشی نی سوره شدي.

بو ناراضیلیک نمایشی افغانستان بیرله شیش حزبی تمانیدن یولگه قوییلگن ایدی.

یقینده 8 صبح کونده لیگی تمانیدن 1357و1358ییللرده 5000 کیشی قربانلر رویخطی نشرایتیلیشی بیلن، مدنی ییغینلر یولگه قوییلیب، قطاراعتراضلر بیلدیریلیب کیلماقده.

بوندن تشقری اجتماعی ترماقلرده هم هر بیر ولایت یشاوچیلري تولیق آتی، تخلصی و قیسی جریان گه تعلقلی بولگنی ني یازیب قویيشماقده.

فاریاب ولایتی ده هم عملگه آشیریلگن قیرغینده اونلب کیشی اولدیریلگن.

سارنوال عبدالله اوشه وقتده ایکی عمه كيسینی قولدن بیرگنی نی ایته دی.

شونینگ دیک، میمنه لیک صالح زارع 72 یاشده بولگن آته سینی اویدن آلیب کیتیب اولدیرگنلرینی تیلگه آله دی.

او حکومت تمانيدن بوجنایت گه قول اورگنلر جزاله نیشینی طلب قیلیب، بوجنایت گه شيریک بولگن لرهلی هم قدرت ده بولگنی اوچون آتینی توته آلمسلیگی نی معلوم قیله دی.

اوتیش عدالت گروهی کابلده بیر ییغین اوتکزیب قربانلرعامللری محاکمه ایتیلیشی نی سوره دی.