بوگون افغانستان بویلب5000قربانی روحیه گه دعا ایتیش مراسمی بولیب اوتدی

lشورالرحمایتی آستیده بولگن حکومت لر تمانیدن، اولدیلگن 5000کیشی نی یادلش اوچون فاتحه مراسمی افغانستان دولتی تاماندن یولگه قوییلدی.

عین حالده افغانستان دولتی نینگ بیراغی هم تعزیه صفتیده یریم کوتاریلیب وبوایسه ایکی کونگچه دوام ایته دی.

بوگونگی کابلده یولگه قوییلگن مراسم ده، کوپلب دولت اداره لری خادم لری، اهالی وحکومت نینگ بیرقطار یوقاری مرتبه لی رسمی لری هم اشتراک ایتیب اوز قیغوداشلیک لرینی قربان لر عایله اعضالریگه بیلدیردیلر.

قربان لراوچون آلینگن فاتحه مراسمی پایتخت کابلدن تشقری اکثر ولایت لرده یولگه قوییلدی.

عین حالده بوگون مدنی تشکیلات لرتشبثی بیلن یولگه قوییلگن مطبوعات انجمنیده، قربان لر نینگ بیر قنچه عایله اعضالری هم اشتراک ایتیب، افغانستان حکومتی دن، بو جنایت مسووللری نی جزاگه تارتیلیشی نی سوره دیلر.

مینینگ آتم هجری قویاش 1357ییل 24 حوت آیی قماققه آلیندی واوتگن هفته نشر ایتیلگن رویخط گه آتم نینگ آتینی تاپدیم، بیزلرنینگ توپلنگنیمیز بو معناده ایمس، باشقه ینه بیرته اعدام ایتیلسه، بیزنینگ طلبی میزشوکه مین کورگن یتیم لیک نی باشقه کورمسه، فقط عدالت تامین ایتیلیسین، ینه بیر مرته افغانستان تاریخیده شونده ی فاجعه یوزبیرمسه" دییدی قربان لردن بیری نینگ عایله اعضالریدن بیری

باشقه تاماندن بیرقطار قربان لرعایله اعضالری، اوشه دورده قیرغین گه قولی بارلرنینگ بیر قطارلری حیاتده بولیب قدرتده بولگن لری اوچون آت لرینی توته آلمسلیک لرینی هم ایته دیلر.

عین حالده بو مساله پارلمان گه هم بوگون کوتاریلیب وکیللر قربان لرعایله اعضالریگه تسلیت ایتیب همده شورا لرحکومتی حمایتیده بولگن حکومت لرو اوتگن نیچه دهه ده گی اوروش لرمسوولری محاکمه ایتیلیب جزا له نیشی نی طلب قیلدیلر.

فاریاب لیک ملت وکیلی خانم آصفه شاداب ایکی تمان هم محاکمه ایتیلیشی نی ایتیب، حاضرایمس بلکی مناسب شرایطده محاکمه ایتیلیشی کیره ک لیگی معلوم قیله دی.

بوندن نیچه کون آلدین 8صبح کونده لیگیده شورا لرحمایتی ده بولگن حکومت لر تمانیدن مذکورحکومت لر گه قرشی بولگن عیب بیلن اولدیریلگن 5000کیشی رویخطی نشرایتیلدی.

بومساله ایسه جدی مناسبت لرگه سبب بولیب قطار مدنی ییغین لرواعتراض لربوخصوصده یولگه قوییلیب بوواقعه لر مسووللری جزاله نیب همده قاره له نیب کیلماقده.

بوندن تشقری بومساله ایسه اجتماعی ترماق لرده هم کینگ بیر شکلده یاریتیلیب کیلماقده.

بیرکون آلدین هم مدنی تشکیلات لروسیاسی حزب لر ییغین یولگه قوییب افغانستان دولتی دن بوقیرغین گه قولی بارکیشی لر جزا له نیشی نی سوره گن ایدیلر.

شونینگ دیک اوتگن کونی کابلده اوتیش دورعدالت گروهی هم بیر ییغین اوتکزیب افغانستان حکومتی وسیاسی حزب لرسیلاولر وسیاسی مقصد لر اوچون قربان لررویخطی دن سو استعمال قیلمسلیک لری نی تاکیدله گن ایدی.