انتحارچی گردیز کسلخانه سی نینگ تیزیاردم خانه سیده اوزینی پارتله تدی

پکتیا ولایتی نینگ رسمیلریگه کوره، انتحارچی بیرشخص گردیز شهریده گی عمومی کسلخانه نینگ تیز یاردم کورسه تیش خانه سیده اوزینی پارتله تگن ، اما هیچ کیم ضرر کورمه گن. بوشخص نی پلیس کوچلری دوالش اوچون کسلخانه آلیب بارگن ایکن.

محلی مقاملرنینگ ایتیشلریچه، موترگه پارتلاوچی ماده نی جایلشتیرگن بو شخص کوزله گن مقصدگه قره ب کیته یاتگن بیرپیت موترایچیده پارتلش یوزبیریب یره لنگن،کین ایسه امنیتی کوچلر بوشخصنی دوالش اوچون کسلخانه گه انتقال بیریشگن. بوانتحارچی شخص جانیگه جایلشتیریلگن پارتلاوچی ماده نی کسلخانه نینگ تیزیارم خانه سیده پارتله تیشگه موفق بولگن گردیز کسلخانه شفاکارلریدن بیری بوحقده شوندی دیگن:" محلی وقت بیلن ساعت یتتی اطرافیده پلیس کوچلری بو شخصنی دوالش اوچون کسلخانه گه الیب کیلدیلر بیر قولی کیسیلگن ایدی بیز بدنیده گی یره لرینی پانسمان قیلماقده ایدیک ، اما او بیزدن سوو طلب قیلدی،بیز سینگه سیروم قویگن میز سوو بیره آلمی میزدیب جواب بیردیک شوندی بیرحالتده قولینی چونته گیگه الیب باریشی بیلن پارتلش یوزبیردی."

بو حادثه ده هیچ کیم جانی تلفات کورمی، بیراق کسلخانه بناسی قسما تخریب بولگن.

پکتیا ولایتی نینگ پلیس باشلیغی زلمی اوریا خیل بوشخص مقناطیسی بمب پارتلشی عاقبتیده یره لنگن بولیشی گمان ایتیلیب پلیس کوچلری تمانیدن دوالش اوچون کسلخانه گه انتقال بیریلگنینی ایتدی:" پارتلاوچی ماده نی جایلشتیره یاتگن چاغی ماین پارتلب قولی اوزیلگن، عسکرلر موتریده مقناطیسی بمب جایلشتیرلگن بولگنینی گمان ایتیب اونی کسلخانه گه آلیب بارگن، دکمه نی باسیشی بیلن شفاکار لر حجره دن چیققن فقط اوزی هلاک بولیب باشقه هیچ کیمگه ضررییتمه گن."

باشقه تماندن فراه ولایتیده عصیانچیلر تمانیدن تشلنگن قول بمب نتیجه سیده اوچ محلی پلیس یره له نیب بیرتینچ فقراهم هلاک بولگن.