افغانستان دولتی: مصلحتی لویه جرگه ایشیگی مخالف لریوزیگه آچیق

لویه جرگه نینگ یولگه قویه دیگن کمیسیون، طالب لرگروهی واسلامی حزب باشچیلیگیده بولگن گلبدالدین حکمتیارگه تعلقلی کیشی لر بوجرگه گه بعضی بیر شرط لرنی قبول قیلگن تقدیرده اشتراک قیله آلیش لری ممکن لیگی دن خبر بیرگن.

افغانستان حکومتی امریکا بیلن امینیتی کیلیشوو امضاقیلینیشی یا قیلینمسلیگی اوچون کیلگوسی بیرآی گچه لویه جرگه نی چقیرماقچی.

کابل بیلن واشنگن آره سیده گی خوف سیزلیک کیلیشووی خصوصیده مصلحتی لویه جرگه کیلگوسی بیرنیچه هفته ده کابلده یولگه قوییلیشی کوتیله دی.

بومصلحتی جرگه نی یولگه قویه دیگن مسووللر، بوجرگه گه مینگلب کیشی اشتراک ایتیشی نی معلوم قیله دیلر.

افغانستان جمهور رئیسی اوتگن هفته امریکا بیلن کابل آره سیده گی امنیتی کیلیشووبارسیده بیرینچی دن لویه جرگه وکیین پارلمان قرارآلیشی نی ایتگن ایدی.

کیلگوسی بیر آی گه قدر مملکت پایتختی کابل ده مملکت بویلب قریب 3000وکیل بوجرگه گه قتنه شه دی.

بو وکیللرامریکا بیلن افغانستان آره سیده بولگن خوف سیزلیک کیلیشووی ماده لری نی محاکمه ایتیش لری خصوصیده بوییغین گه چقیریله دیلر.

بوجرگه نینگ اوتکزه دیگن کمیسیون مسوولی صبغت الله مجددی بو کمیسیون نینگ ایلک ییغینیده بوجرگه نتیجه لی بولیشیگه امید بیلدیردی.

او بیرینچیدن بوجرگه یولگه قوییلیشیگه قرشی بولگنی نی ایتیب کیین کرزی جنابلری وامور اداره سی بوجرگه یولگه قوییلیشی باره سیده قتیق توخته گنی اوچون قبول قیلگنی نی بیلدیردی.

بومصلحتی جلسه ده جرگه نینگ اوتکزه دیگن کمیسیون اورین باسرلری هم سیله نیب، نعمت الله شهرانی وسیدحامد گیلانی لربو کمیسیون نینگ بیرینچی وایکینچی اورین باسرلری صفتیده سیلندیلر.

لویه جرگه نی یولگه قوییش کمیسیونی نینگ دارالانشا باشلیغی صادق مدبربولیب اوتگن خبری انجمنده قریب بیرآی گچه بو جرگه اوتکزیلیشی باره سیده سوز یوریتدی.

مدبرجنابلری گه کوره بو جرگه تورت کوندن ییتی کونگچه دوام ایتیشی ممکن، وبونگه جمعیت نینگ تورلی قتلم لریدن چقیریله دی.

شونینگ دیک او پارلمان اعضالری و ولایت کینگاشی نینگ ایریم اعضالری بو ییغین گه حصه قوشیش لرینی هم معلوم قیلدی.

شونینگ دیک مدبرجنابلری افغانستان باش قانونی نی قبول قیلگن اسلامی حزب وطالبان نینگ سابق اعضالری هم بو جرگه گه حضورتاپه آلیش لری ممکن لیگی ایته دی.

" افغانستان فقراسی بولگن وبومملکت قانونی نی قبول قیلگن لراسلامی حزبی می وطالبان می لویه جرگه گه اشتراک ایته آلیش لری ممکن.

واگر طالب لر واسلامی حزب کیین راق لویه جرگه نی قبول ایتیش نی ایستسه لربیزنینگ قیین چیلیک میز یوق" دییدی لویه جرگه نینگ یولگه قوییش کمیسیونی دارالانشا رئیسی

طالب لرگروهی واسلامی حزب اوتگن اون ییلده امریکا حربی لری بیلن قانلی اوروش لرقیلیب اوتگن لروخارجی کوچلرافغانستان تورربارسیده قرشی لیک کورسه تیب کیلگن لر.

امنیتی کیلیشوولویه جرگه دن اوتیشی دن کیین تصویب ایتیلیشی اوچون پارلمانگه جونه تیلیشی ممکن.

اما ایریم پارلمان اعضالری بوگونگی ییغین لریده بوجرگه یولگه قوییلیشی گه قرشی لیک کورستگن لروبونی ناقانونی دیب تیل گه آلگن لر.

امنیتی کیلیشوواوچون اوتگن هفته امریکا تشقی ایشلر وزیری جان کری کابل گه سفر قیلیب افغانستان جمهوررئیسی بیلن مذاکره قیلییشی دن کیین مصلحتی لویه جرگه اوتکزیلیشی خصوصیده سعی وحرکت لریولگه قوییلماقده.

بو اوچره شووده امریکاحربی لری نینگ قضایی مصونیتی مساله سیدن باشقه اوشبوخوف سیزلیک کیلیشووی گه تیگیشلی مهم مساله لربارسیده کیلیشیلدی.