تاجيكستان برق شبكه سي افغانستان آرقه لي ايران همده پاكستان گه باغلنه دي

تاجيكستان برق شبكه سي افغانستان آرقه لي ايران همده پاكستان گه باغلنه دي

بوسفريوتوقلريدن بيري بولگن، اوچ مملكت اورته سيده تيميريول توزليشي اوچون افغانستان، تاجيكستان همده تركمنستان آرقه لي كيليشوونامه امضالندي.

افغانستان همده تاجيكستان جمهورريسي، تاجيكستان برق شبكه سيني افغانستان آرقه لي ايران وپاكستان گه باغلش اوچون توافق بيلديرديلر.

ايككي مملكت جمهورريس لري كيليشوونامه ني امضالب تاكيدايتديلر، كه تيميريول توزه ليشي بيلن برق يوباريش افغانستان ايچكري بيلن، ايران وپاكستان گه يوباريله دي.

افغانستان جمهورريسي نينگ اعلاميه سيگه اساسا، برق يوباريليشي همده تيميريول توزليشي افغانستان اوچون مهم دير.

سنگ توده 2 كوچي ايران همده تاجيكستان مشترك سرمايه سي آرقه لي ايجاد ايتيلدي. نيروگاه توزليشي نينگ ايشي 220 مگاوات 180 مليون دالرايران سرمايه سي بيلن همده تاجيكستان نينگ 40 مليون دالري بيلن 2006 ييلده ايران شركت لري واسطه سي بيلن باشلندي.

تاجيكستان برق توليد ايتيشده سوو منبع لريگه باي ديرهمده زمان اوتيشي بيلن بومملكت برق انرژي سيني توليد قيليشيگه ايله نيب قاليشي ممكن.

تيميريول اوچون منطقه طرح لري

2004 ييل، حوت آيي نينگ 23 ده اوچ مملكت افغانستان، ايران وتاجيكستان ترانسپورت وزيرليك هيات لري دوشنبه شهريده اوچ مملكت ني تيميريول آرقه لي باغلشي باره سيده ييغيليش اويوشتيرگن ايديلر.

2010 ييل، جون آيي نينگ اونيده ايران دولتي دوشنبه، ياوان، كلخوزآباد، مزارشريف، هرات اوچون تيميريولني طرح لشده بيرمليون دالر اختصاص بيردي.

2011 ييل، اپريل آيي نينگ 18 ده خلق ارا كميته ريسي تاجيكستان پايتختي دوشنبه شهريده بيرگن صحبتيده ، تيميريول توزليشي بيلن اوزبيكستان آرقه لي حمل ونقل قيليش قيين چيليك لرباعث، اروپايي مملكت لردن افغانستان گه كييم انتقال بيريش اوچون ايريم مملكت لرتيميريوليدن فايده لنيشيني اعلان قيلدي.

جهاني بانك نينگ مطالعه قيليشيچه، بوپروژه نينگ اجراايتيليشي اوچون بيرميليارد دالرنيازي بار. جهاني بانك همده آسيا توسعه بانكي بوپولني تولشگه قرارقيلگنلر.

جمهورريس دفتري نينگ بيانيه سيده، بومملكت گاز لوله سي نينگ يولي همده تركمنستان برقي افغانستان مملكتيدن تاجيكستانگه باريشيدن حمايه بيلديردي.

شونينگديك ايككي مملكت رهبرلري تجارت بوييچه رابطه باغلش خم راغي، جامرچ بالا، شاهان، كاكل – آي خانم، ايواج همده كلدارمنطقه لريني چيگره بازاري اوچون ايككي مملكت چيگره سيگه ضرورديب بيلگنلر.

ايككي مملكت ياردميده سووذخيره لريدن فايده لنيش اوچون تاكيدايتديلر همده بوايككي مملكت خلق ارا قانونلري اساسيده وايككي تمان منفعتي اوچون اعلان ايتگنلر.

اوچ مملكت افغانستان، تاجيكستان وتركمنستان تيميريولني توزليشي اوچون كيليشوونامه ني امضاايتديلر.

بوتيميريول افغانستان نينگ شمالي دن اوتيب، تركمنستان وتاجيكستان ني اوزيگه باغله يدي.

بوسفرده شمال – جنوب ترانسپورت دهليزگه اهميت بيريشي، اورته آسيا مملكت لريني افغانستان همده پاكستان آرقه لي ايسيق سوولرگه باغله يدي، يقين آره ده بوايككي مملكت اوچ ترانزيتي يولني تاجيكستان، افغانستان وپاكستان اوچون كيليشوونامه امضالشگه قرارقيلگنلر.

افغانستان جمهورريسي حامد كرزي، ايككي مملكت كابل و دوشنبه اورته سيده بولگن روابط ني مستحكم لش اوچون تاجيكستانگه سفرقيلگن ايدي.