ولایتی کینگاش (شورای ولایتی )اعضالریدن راضی می سیز؟

ولایتی کینگاش ( شورای ولایتی ) سیلاو لریده نامزد قیلگنلردن 661 بیر کیشی نینگ صلاحیتی رد ایتلگن.سیزچه ولایتی کینگاش اعضالری قنچه لیک اوز مسئولیتلرینی توغری بیرشکلده عملگه آشیریشگه قادر بولگن؟ ولایتی شورا لرده کی خلق وکیللری قنچه لیک محلی مشکللرنی حل ایتیشگه قادر بولگن؟ کینگاش وکیللری ترقیات دستورلرینی اوز شهر و منطقه لریگه کیلتریشگه قادر بولگن می؟ سیزچه ولایتی کینگاش وکیللری نینگ بولگنی یخشی می یا کی بولمه گنی؟ اوز ولایتلرینگیزده کی ولایتی کینگاش اعضالریدن قنچه راضی سیز؟ قیسی وکیلدن نمه سوال سوره گن بولردینگیز؟ بو حقده سوز سیزگه رکنیگه اشتراک ایتیش اوچون بیز بیلن علاقه قورینگ. فکر بیلدرینگ و تیلفون رقملرینگیزنی قالدرینگ.

*قوییده کی فورم آرقه لی بیزگه فکرو تیلفون رقملرینگیزنی یوبارشینگیز ممکن