تونگي كابل يا كه باي بچه افغان ياشلري بوگون پوللريني نيمه گه صرفلشه دي؟

غربليكلرنينگ شونچه ييلليك تاثيري و افغانستان پايتختيگه آقيب كيلگن سناقسيز پوللر اوز ميوه سيني بيرمه ي قالمبدي. باييب باره ياتگن افغان عايله لري نينگ پولدار باله لري اوچون كابلده، حتي، موزه تيلگن ميوه لي ياگورتلر تكليف قيلاووچي تونگي برلرهم آچيليبدي. كابل نينگ جانله نيب باره ياتگن توني حياتي بيريتانياده چاپ ايتيلووچي نفوذلي "گاردين" گزيته سي مخبري نينگ اعتباريدن چيتده قالمه گني ايسه، بونينگ افغانستان اوچون قنچه ليك ناعادتي ايكينيگه دلالت قيله دي.

دم آليش كونلري نينگ بيريده كيچقرون يوليم كابل نينگ باي بچه وزير اكبرخان موزسيگه توشديم. قره سم، تشقي قيافه سيدن اوزيگه توق ايكنليكلري كورينيب تورگن 20 ياشلر چمه سيده گي بير گروه ييگيتلر موزه تيلگن يوگورت ساتووچي "چيري بيري" بري نينگ قرشي سيده نوبتده توريشيبدي، ـ دييه اوز مقاله سي ني باشله يدي سبره آيريس. "گاردين" مخبري قيزيقيب قاليب، اوزي هم برگه كيرگندن كيينگي منظره ني ايسه، منه بونده ي تصويرله يدي: برنينگ آوقت لنيش اوچون مولجللنگن و يارقين رنگگه بويلگن يوقاري قووتيده كوزيم ستال اطرافيگه جمع لنيب آلگن شالوار كمزولده گي بير گروه افغان ياشلريگه توشدي. قوللريده سمارت فونلر و تابليتلر. بيلسم، اولر تونگي ساعت بيرگچه آچيق بولگن بو برده ساعتلب چقچقلشيب، "فيسبوك" لريني تيتكيلب اوتيريشر ايكن،ـ دييدي سبره. "كيينراق ايسه، اولرگه قوللريده گي فينجانلريني موزله تيلگن ياغورت گه تولديريب آلگن، ساچلري زمانوي رسومده قيرتيشلنگن، گيللنگن، جينسيوغربانه رمزلرتوشيريلگن فوتبال ده بولگن تينگداشلري باريب قوشيليشدي".

هه، ايندي بو ياش ييگيتچه لر، بوتون باشلي افغان عايله لريگه كوزيم توشدي، - دييه اوز حيرتلريني اظهارايته دي "گاردين" مخبري. (چونكه افغانستانده هلي هنوزعيال و ايركك نينگ بيرگه اوتيريشي خوشلنمه يدي).

مقاله تفصيلات لريدن معلوم بوليشيچه، "چيري بيري" ياش، پولدارافغان ياشلري وخارجليك مهمانلراوچون مولجنلنگن تونگي مسكنلردن بيته سي.

يوز مينگلب غربي ليكلرنينگ حاضرليگيدن كابل هم باييب قالگن ايمس مي، اول لري كيچ توشيشي بيلن قارانغوليك قوينيگه چوميب كيتاووچي شهرده بوگون تونده هم آچ قالمه ي سيز: چونتگينگيز كوترسه، قارنينگيزني تويديريب آليشينگيز ممكن بولگن رستورانت وقهوه خانه لربيرتله ي.

يماقچي من كه، افغانستان پايتختي اوتگن ايككي ييل ايچيده مثلي كوريلمه گن اوزگريشلري گه يوز توتماقده، اوته عنعنه دار افغان جمعيتيده ينگي عنعنه شكللنه ياتير: پولدارلراوچون خاص مسكن لرپيدا بولماقده. ايسته گن خواننده نگيزگه تقليد قيليب، آوازينگيزني بره لله قوييشينگيز ممكن بولگن كراوكي قهوه خانه لري

ديسيزمي وياكه بايلينگ زلللريگچه بار.

"قني ايدي، بيزگه اوخشه گن ياشلرباريب، مزه قيليب دم آله ديگن جايلركوپ بولسه"،- دييدي بيزنس باشقرووچي بوييچه تحصيل آله ياتگن 22 ياشلي ادريس لطفي. "كافي چي" ده ادريس ييگيت وقيز طلبه دوستلري بيلن كيچكي آوقت ييب، ينه چلم هم چيكيب آليشه دي. پنجشنبه كونلري ايسه، بوقهوه خانه ده خواننده لرجانلي چيقيشلرقيليشه دي: افغانچه پاپدن تارتيب، باليود نينگ آدملرنينگ كونگيل لريني ضبط ايتگن سونگگي قوشيقلريدن آليشه دي... بوكبي عنعنه، اينيقسه، پايتخت كابلده يققال كوزگه تشلنه دي. چونكه، افغانستان نينگ باشقه حدودلري بيلن قياسلنگنده، آدملربوييرده كوپراق درامد قيليشه دي. پايتخت غربانه حيات طرزيگه هم اچيين آچيق.

اصليده افغانستان دنيانينگ اينگ قشاق دولتلريدن بيري سنه له دي. اگر، جهان بانكي نينگ سونگگي معلومات لريگه قره لسه، اكثريت افغانلر ييليگه اورته چه آلتي يوز دالرگه يقين درامد قيليشه دي. اوستيگه اوستك، افغان عايله لري نينگ قنچه ليك سيرفرزند ايكن ليكلريني ايتگن.

ايندي، بوني پايتخت كابلده گي تونگي برلرده گي نرخ – نوا بيلن تقاسله يليك: دييليك، "چيري بيري" بريده بيرفينجان موزله تيلگن ياغورت قريب 5 امريكا دالري تورده دي. "اگر، سيزفراش ياكه عادي ساتوووچي هم صاحبلريدن بيري شكيب رشيدي.

هلي ياشي 30 گه هم ييتمه گن شكيب نينگ ايتيشيچه، "مجازلريدن اكثريتي آييگه كميده 500 دالر تاپيشه دي وشونينگ اوچون هم، بوكبي برلرگه كيريش اوچون پوللريني ايه يديگن آدملرايمس".

اگر، اونينگ سوزلريگه قره لسه، افغانستانده دم آليش كوني بولگن پنجشنبه كونلري اورته چه 600 ته مجازگه خذمت كورستيشه دي.

"چيري بيري" دن بيراز يورسنگيز، "ستريكرس" باولينگ حيواني جايلشگن. بوييرگه عايله نگيز ودوستلرينگيز بيلن كيليب بيرساعت باولينگ اوينش 30 امريكا دالري توره دي. آره ده سيزگه پيزا وبرگرلرهم تارتيشه دي.

ليكن، شونده هم، افغانستان جمعيتي ايرككلرنينگ سوزي سوز بولگن عنعنه دارلريدن ايمسمي، تونگي مسكن لراكثريتي نينگ مجازلريني ياش ييگيت لرتشكيل قيليشه دي. اما قهوه خانه لرگه باريب، سودا مركزلري نينگ تيت – پيتيني چيقره ياتگن قيزلرنينگ ساني هم ييل سين آرتيب بارماقده.

توغري، كابل نينگ تونگي آرامگاه لريني حاضرچه لندن ياكه نيويارك ده گيسي بيلن تقاسلب بولمه يدي. اما اكثريت اوچون كابل نينگ جانله نيب باره ياتگن تونگي حياتي شكلله نيب كيله ياتگن افغان اورته صنفي نينگ تاثيري آستيده كيچه ياتگن اوزگريشلر صفتيده تلقين ايتيلماقده. اما كيله سي ييلگي ريس جمهورليك سيلاوولري وخارجي قشونلرنينگ آرتگه سفربرليكلريني نظرده توتيب، افغانستان اقتصادي تنزول گه يوز توتيشي ممكن، ديگن خواطرلرهم يوق ايمس.

اولر خلق ارا كمك لرنينگ كولمي قيسقه ريب، طالبان بيلن مذاكره لرده بيريله جك يان بيريشلرافغان جمعيت نينگ قيته عنعنه له شوويگه يول آچيشي ممكن، ديگن فكرده لر.

"2014 ييل"، ديگن قورقوولرگه قره مه ي، افغانستانده حيات اونگلنماقده. كابل الكتر تاكي بولمه گني اوچون آدملركيچ ساعت سكيزدن ياتيب آله ديگن پيتلرگه قيتيشيگه هيچ عقل باور قيلمه يدي"،- دييدي لطفي.

Бу мавзуда батафсилроқ