مدنی جماعه چیلیک: رویخطدن چیقاریلگن نامزدلرگه قانیقرلی جواب بیریلسین

کابلده بوگون مدنی جماعه چیلیک تشکیلات لری نی بیرلشتیریش مرکزی مطبوعات انجمنی یولگه قوییب 16 کیشی نامزد لررویخطدن چیقریلیشیگه سبب لرنیمه بولگنی تیزلیکده سیلاولرمستقل کمیسیونی تاماندن معلوم قیلینیشی نی طلب قیلدی.

مدنی جماعه چیلیک تشکیلاتی نینگ بیرلشتیریش مرکزی نینگ فرهنگی کمیته مسوولی خاطره اسحق زیگه کوره ، رویخطدن چیقریلگن نامزدلردن بیر قطاری بو مرکزگه مراجعه قیلیب وکمیسیون گه تاپشیرگن حجت لری کمچیلیگی بولمه گنی نی بیلدیرگن لر.

شونینگ دیک بومرکزمسووللری کیلگوسی سیلاولرنی تولیق شکلیده نظارت ایتیش گه مسوول بولگنلری نی ایتماقده لر.

بو مرکزمسووللری سیلاولرمستقل کمیسیونی، مدنی جماعه چیلیک سیلاولرجریانی نی یقیندن نظارت ایتیش اوچون کوزگه کورینرلی زمینه یره تیلمه گنی نی تاکیدله ماقده لر.

ولایت کینگاشی وجمهور رئیس لیککه اوزلرینی نامزد قیلگن لر نینگ دستلبکی رویخطی نینگ اعلان ایتیلیشی نیچه کون آرتده توشیب نهایتده اوتگن سه شنبه کونی اعلان ایتیلدی.

جمهور رئیس لیککه نامزد قیلگن لردن 16کیشی تورلی مساله لرسبب رویخطدن چیقریلدی، بو ایسه نه فقط رویخطدن چیقریلگن نامزد لر شکایت وتنقید لری بیلن بیرگه ایمس بلکی قطارمدنی تشکیلات لرنینگ تشویش وتنقید لرگه هم سبب بولگن.

بوندن نیچه کون آلدین هم تیفا وفیفا ناملی شفاف سیلاولرگه قول تاپیش جریانی نی نظارت ایتووچی تشکیلات لراعلان ایتیلگن رویخط باره سیده توخته لیب، رویخط دن تشلنگن کیشی لر رویخطدن چیقریلیش سبب لری ونامزد لربیلن سیلاولر مستقل کمیسیونی یقیندن بو موضوع نی اورته گه قوییشی ضرور لیگی نی معلوم قیلگن ایدیلر.

بیراق افغانستان سیلاولر مستقل کیمسیونی رویخطدن چیقه ریلگن لردن ایکی کیشی ایکی وطنداشلیک و باشقه قالگن شخص لرتخنیکی معما لر باعث رویخطدن چیقه ریلگنینی ایته دی.

کمیسیون مسووللریگه کوره، کوپینچه آوازبیره دیگن کارت لردن نیچه نامزد فایده لنگن.بیراق قیسی نامزد قنده ی معما سبب رویخطدن چیقه ریلگنی باره سیده معلومات یوق.

سیلاولر مستقل کمیسیونی نینگ سوزچیسی نور محمد نور مراجعه قیلگن هربیرنامزد گه کمیسیون تاماندن آچیق جواب بیریلیشینی تاکیدله دی:" مستقل سیلاولر کمیسیونی دلیللرنی مطبوعات آرقه لی اعلان قیلدی، اگر ناملری چیقاریلگن نامزد لر اچیق دلیل طلب قیلسه بیز یازمه شکلده دلیل لریمیزنی ایتیب بیرهه میز بیرنیچه نامزدگه هم بیز اوز دلیللری میزنی ایتدیک."

باشقه تماندن سیلاولر مستقل کمیسیونی حاضرگه قدر شکایت لر تیکشیریلیب کیله یاتگنینی اورغولب، نامزدلر سانی اوزگریشی ممکن لیگی نی ایتماقده. چونکی نامزدلرنی نهایی رویخطی 25عقربده اعلان ایتیلیشی کوتیله دی. شونینگ دیک افغانستان اساسی قانونیگه ماس شکایت لرنی تیکشیروچی کمیسیون قراری نهایی قرار بولیب اوزگرمسلیگی قیدایتیلگن.