حامدکرزی بیش وزیرلیککه سرپرست تعیین قیلدی

افغانستان جمهور رئیسی بیش وزیرلیککه سرپرست تعیین له دی، واولرنی تیزلیکده ایشانچ آوازینی آلیش اوچون پارلمانگه تنیشتیره دی.

جمهوررئیس لیک نینگ امور اداره سی سوزچیسی رفیع فردوس بی بی سی گه ضرار احمد مقبل عثمانی تشقی ایشلر وزیرلیگی سرپرستی، محمدعارف نوروزی سوو وبرق وزیرلیگی سرپرستی، محمد اکبر بارکزی کان وصنعت وزیرلیگی سرپرستی، دین محمد مبارز راشد مخدره ماده لرگه قرشی کوره شیش وزیرلیگی وشاکر کارگر تجارت وزیرلیگی نینگ سرپرست لری بولیب تعیین لنگن لری نی معلوم قیلگن.

فردوس جنابلری گه کوره پارلمان ایشلری بوییچه وزیرلیک ایسه تعیین لنگن سرپرست وزیرلر، بوگوندن ملت وکیللری نینگ ایشانچ آوازلری نی آلیش اوچون اورینه باشله گن.

بو کیشی لرنینگ تنیشتیریلیشی تشقی ایشلر وزیرلیگی نینگ سابق وزیری زلمی رسول، سابق تجارت وزیری انورالحق احدی، وسابق سوو وبرق وزیری اسماعیل خان وسابق کان وصنعت وزیری عنایت الله شهرانی جمهور رئیس لیک وجمهور رئیس لیک اورین باسری لری صفتیده نامزد بولیب استعفاگه چیقیش لری آرتیدن عملگه آشیریلماقده.

عثمانی جنابلری 50یاشده بولگن او پروان ولایتی نینگ یشاوچیسی، مقبل عثمانی ایسه حاضرگه قدر تورلی لوازم لرده وظیفه بجریب کیلگن. ایران ده افغانستان ایلچیسی ، پروان حاکمی وایچکی ایشلروزیری بولیب تعیین لنگن.

شونینگ دیک او 1387ییلده قاچقین لر وزیری صفتیده پارلمانگه تنیشتیریلدی، بیراق او بولوازم نی قبول قیلمه دی. وبیرییل دن کیین مخدره ماده لرگه قرشی کوره شیش وزیرلیگی گه تعیین لندی وکرزی نینگ ینگی حکمی گچه بولوازم ده قالدی.

شونینگ دیک بارکزی ، راشدی وکارگر جنابلری بوندن آلدین دولت نینگ تورلی لوزام لریده ایشله گن لر.

عارف نورزی 55یاشده قندهار یشاوچیسی بولگن وایکین چیلیک رشته سی گه تحصیل آلگن، اوتحصیل نی بیتدیریمسدن ترک ایتیب مجاهد لرصفیگه قوشیلگن.

راشدی جنابلری بوندن بورون افغانستان مدنیت وخبرلروزیرلیگی نینگ نشرات اورین باسری وشاکر کارگر ایسه ملت وکیلی وبیرمدت هم سوو وبرق وزیری بولیب ایشله گن. شونینگ دیک محمد اکبر بارکزی سابق بغلان حاکمی همده بیر مدت سابق سوو وبرق وزیرلیگی نینگ اورین باسری بولیب وظیفه بجرگن.