افغانستان سیلاولرمستقل کمیسیونی: ایران وپاکستانده گی مهاجرلرسیلاولرده اشتراک ایتیش لری اوچون 50 میلیون دالرکیره ک

افغانستان سیلاولرمستقل کمیسیونی گه کوره ایران وپاکستانده گی مهاجر کیلگوسی سیلالرده اشتراک ایتیش لری اوچون 50میلیون دالرکیره ک وبو مبلغ حاضرگه قدر هیچ بیر تشکیلات تاماندن تولنمه گن.

بو کمیسیون رسمی لری بوخرجت کیلگوسی اوچ هفته گچه افغانستان دولتی ودنیا جماعه چیلیگی تاماندن بیریلمسه، افغان مهاجرلری سیلاولرده اشتراک ایتیشدن محروم قایلیش لری ممکن لیگی بیلن آگاه لنتیرگن.

حاضرگی کونده بوایکی قوشنی مملکتده اوچ میلیون دن آرتیق مهاجر حیات کیچیریب کیلماقده و بولرنینگ آوازی سیلاولر نتیجه سیده تاثیرلی بولگنی تاکیدلنه دی.

افغانستان سیلاولر مستقل کمیسیونی افغانستان دولتی دن افغان مهاجری کیلگوسی سیلاولرده قتنه شیشی اوچون ایران وپاکستان حکومت لری بیلن کیلیشوونامه امضا له شی نی طلب قیلگن.

اما بوندن مهم راغی ایسه افغان مهاجری سیلاو لرگه اشتراک ایتیش لری اوچون کیره ک بوله دیگن مهم موضوع 50 میلیون دالر بولگن. بونی حاضرگچه هیچ بیر تشکیلات بو کمیسیون اختیاریگه قویمه گن.

بو کمیسیون سوزچیسی نور محمد نور گه کوره کیلگوسی اوچ هفته گچه بو کیره ک بوله دیگن خرجت تولنمسه، مهاجرلرسیلاولرگه اشتراک ایته آلمسلیک لری ممکن.

"زمان آز قالگن، بیله سیز جمهوررئیس لیک و ولایت کینگش سیلاولریده 5آی قالگن، کیلگوسی 3.4 هفته گچه افغانستان دولتی ودنیا جماعه چیلیگی یاردم بیره رینی انیق له شی لازم بوبیلن بیز قرارآلسک، بیز حاضرگچه قطعی جواب آلمه گن میز، کیلگوسی ایکی و اوچ هفته گچه افغانستان حکومتی و یاردم ایتووچی مملکت لربوجریا ندن حمایت ایتر ایتمسلیک لری باره سیده معلومات بیریش لری کیره ک".

حاضرگی کونده، ایران وپاکستانده اوچ میلیون دن آشه افغان مهاجری توره دی، بولرنینگ آوازلری سیلاولرنتیجه سیده کته تاثیر قوییشی ایتیلماقده.

بو ایکی مملکتده گی افغان مهاجری لری، میلادی 2004 ییلده بولیب اوتگن جمهور رئیس لیک سیلاولریده اشتراک ایتگن ایدیلر.

ایتیلیشیچه کیلگوسی سیلاولرده مهاجرلر اشتیاقی قنده ی بولگنی معلوم ایمس، بیراق نورجنابلری مهاجر لر اشتراک ایته آلیش لری اوچون تورلی یوللر نظرده توتیلگنی نی تیل گه آلدی.

عین حالده کابل وولایت لرده آوازبیریش اوچون کارت آله دیگن لرلرنینگ رویخط دن اوتیش جریانی دوام ایتماقده .

اکثر آوازکارتی بیره یاتگن مرکزلر، آدم لرصف لریدن توله وکارت آلیش گه قیزیقه دیگن لرنینگ کوپراغی نی یاشلر تشکیل بیره دی.

کیلگوسی هفته ده ولایت کینگاشی وجمهور رئیس لیک که عاید شکایت لرتینگلش جریانی باشله نیشی کوتیله دی.

سیلاولر شکایت لرینی تینگلش کمیسیونی گه کوره شکایت لرنی تینگله نیشی آچیق شکلیده تیکشیریله دی، بوجریان گه رسانه لر، مدنی تشکیلات لرسیاسی حزب لرواهالی اشترا ک ایتیش لری معلوم قیلینماقده.