بیر افغان عیال بیر میلیون دالرلیک مکافات گه سزاواری بولدی

افغان انستیوتی نینگ اورگه تیش باشلیغی سکینه خانم ، میلادی 2013ییلده «اوپس» نینگ بیر میلیون دالرلیک مکافاتی نی قولگه کیریتدی.

بو مکافات، جمعیتی نینگ قیین چیلیگی نی حل ایتیش اوچون ایش قیلگن کیشی لرگه بیریله دی. مذکور کیشی لر آچلیک، سوادسیزلیک ، بیمارلیک وعدالت سیزلیک که قرشی اجتماع و انسان پرورلیک ساحه سیده فعالیت قیلگن بولسه لر.

امریکاده گی "دین ودنیانینگ تینچلیک ایشلری بوییچه جورج تاون بیلیم یورتی مرکزی" ساغلیق، تعلیم وتربیه ساحه سیده ییللرفعالیت قیلگن سکینه خانم گه بو مکافات نی لازم کورگن.

افغانستانگه شورا لر کیریب کیلیشی بیلن سکینه خانم بومملکت نی امریکا گه قره ب ترک ایتیب واوز تحصیلی نی کالیفورنیا بیلیم یورتلریدن بیریگه آلدی. او لومالیندا بیلیم یورتی دن ساغلیق ساحه سیده ایش بیلرمان لیک صفتیده حجت قولگه کیلتیرگن.

یعقوبی خانم بیرییل دیترویت بیلیم یورتیده ایشلب و کیینچه لیک خلق ارا قیزیل آچ تشکیلاتی تاماندن ایشگه آلیندی.

اوپاکستانده گی افغان قاچقین لری توره دیگن مرکزلرگه باریشی بیلن سکینه خانم نینگ انسان پرورلیک فعالیتی ایسه انه شو نقطه دن باشلندی.

او سواد اهمیتی نی بیلیب دین عالم لری یاردمی بیلن سواد اورگه تیش گه عاید کورسلرآچدی، اوشه پیتده 300یوزدن آرتیق کیشی اوزینی بو مرکزلرگه رویخطدن اوتکزگن ایدیلر.

کیینگی ییلده سکینه خانم مهاجرلربوییچه خلق ارا مالی کمیته حمایتی بیلن 27 اوقووچی گه 15 ته مکتب آچیب بیردی.

او بوتون مدرسه لرنی کوزه تردی، معلم لرگه تعلیم بیرردی وساغلیق وتینچلیک مساله لری نی درسلیک مضمون لرگه کیردیرگن ایدی.

میلادی 1995 ییلده مهاجرلر بوییچه خلق ارا کمیته مالی قیین چیلیک بیلن دوچ کیلگنده بو مکتب لر یاپیلدی. اما خانم یعقوبی 20000دالرلیک شخصی پولی بیلن افغان اورگه تیش انستیتوتی نی ایجاد قیلدی.

ساغلیق، خاتین قیزلر، اجتماعی ایشلرو معارف وزیرلیک لری جواز آلیش بیلن هرات وکابلده ولایت لریده یعقوبی خانم نینگ فعالیت لری کیینگه ییب کیتدی.

افغان اورگه تیش انستیوتی نینگ 52 مرکزی بولیب هنر، فرهنگ و باشلنغیچ ویوکسک اورگه تیش ساحه لریده فعالیت قیله دی.

افغانستان دولتی بو تشکیلات نی مالیه له مه یدی وبومرکزنینگ کورسته دیگن خذمت لری تیکین شکلیده بولگن.

بونهادنینگ اورگه تیش وساغلیق ساحه سیده کورسه تیب تورگن خذمتی اوچون 480کیشی ایشگه آلینگن و 1.7 بیربوتون اوندن ییتی میلیون دالر بیلن فعالیت قیله دی.

سکینه خانم گه کوره قولگه کیلتیرگن مکافاتی دن افغان اورگه تیش انستیتوتی نینگ فعالیت لری کینگه ییشی اوچون فایده له نیشی ممکن.

اونینگ ایلک آرزوسی ایرکین افغانستان ویشاوچیلری ایسه تحصیل گه ایگه کیشی لربولیشی دیب تیل گه آله دی.