تجارت وزیرلیگی: صفت سیزآذوق آوقت بازارلرده کوپه ییب بارماقده

افغانستان تجارت وزیرلیگی بومملکت بازارلریده صفت سیز وتاریخی ایسکیرگن ییگولیگ آذوقه لر مقداری آشیب باره یاتگن لیگی دن خبر بیرگن.

مسووللربونگه تورلی اداره لرسست یانده شگن لری نی سبب قیلیب کورستماقده لر.

بواشیالرنینگ کته قسمی قوشنی مملکت لر ده ایشلب چیقریله دی. ودکاندارلر گمرک لرده فساد بارلیگی سبب بوماده لر افغانستانگه کیریب کیلیشی نی ایتماقده لر.

بو هیات آذوق آوقت ساته دیگن دکانلردن بیرقطار کیفیت سیز اشیالرنی تاپیب اوشه دکان لر نی لاک مهرقیلدی.

کوپلب دکان لرتیکشیریلگندن کیین تجارت وزیرلیگی نینگ مسووللریدن حفیظ الله ولی رحیمی بازارده صفت سیزآذوق آوقت کوپیگن لیگی نی معلوم قیلدی.

"برچه دوست لرنی خبرلری بار، بوگون تاریخی اوتگن وکیفیت سیز نرسه لرآلدینی آلیش اوچون مارکیت لرگه باش اوردیک، منه بو مارکیت گه کیلگنیمیزده بومرته بیلن ایکی مرته بوله دی، بخت گه قرشی بوقتله تیکشیرگنیمیزده نیچه آی آلدین کیلگنمیزگه قره گند بو مارکیت ده بیر قطارصفت سیز ایشلب چیقریلگن ینگی اشیالرنی کوپ مقدارده تاپدیک، اصلابونی اویله گنی یوق ایدیک" دییدی رحیمی جنابلری

بوندن آلدین افغانستان حکومتی تمانیدن صفت سیز وتاریخی ایسکیریب قالگن اشیالرنی بازاردن ییغیش اوچون بیر قنچه اداره لردن بیرکمیسیون تشکیل تاپگن ایدی. دولت رسمی لری نینگ معلوم قیلیش لریچه بو کمیسیون اعضالری ایریم پیت لر بازارلرگه چیقیب تیکشیره دیلر.

بازارلرده گی صفت سیزآذوق آوقت دن کوپراق باله لر فایده لنه دی. بو اشیا افغانستان بازارلریده کوپ مقدارده کوزه تیله دی.

ینه رحیمی جنابلری تیگیشلی اداره لرآزراق اعتباربیرگن دیب ایته دی.

"تورلی سبب لری بار، دولت وخصوصی سکتورلرسست یاندشگن، وحتی خلق هم بیله دی، صفت سیزلیگی نی بیلیب لیکن شخصی منفعتیمیز اوچون وطن فرزندلریگه ساته میز، بوآز مدتده حل ایتیلمه یدی، کمیسیون فعالیت لری دوام ایتیشی ممکن."

دکاندارلرهم بوخصوصده حکومت نی عیب لب فساد سبب صفت سیزاشیالرافغانستانگه آلیب کیلینه یاتگنی نی ایته دیلر.

"دکانده ساته دیگن اشیالرنینگ همه سی گه حجتیمیز بار، ژورنالسیت لرکیلینگ! همه لرینگ بیلن صحبت قیله من، اگربو اشیالر صفت سیز بولسه، باریب شرکت لردن سوره سین؟ نیمه اوچون سالیق آله دی، نیمه اوچون اوتگنی قویه دی، بونگه دولت اوزی مسوول، نیمه اوچون چیگره دن اوتیش گه رخصت بیره دی، بوتون گمرک ده فسادبار، بوندن شهردارلیک وساغلیق وزیرلیگی هم خبر"

هرچند صفت سیزآذوقت آوقت کیلتیره دیگن شرکت لر آدرس لری انیق، اما باش قاره لاوچیلیک اداره سی خادمی منصور عمرگه کوره کیفیت سیزآذوقت آوقت ساته دیگن دکاندارآرقه لی کیفیت سیزماده لرنی ساته دیگن شرکت لر تاپیش نی مقصد قیلگن لر

"بولرپاکستان گه باریب صفت سیز اشیالرنی آلیب کیلتیریب ساتمه یدیلر، بیزلرشولرآرقه لی افغانستانگه کیلتیره یاتگن ناقانونی اشیالرنی تاپیش مقصدیده میز، اولربیلن قانونی معامله بوله دی، دعوا آچیله دی، محکمه گه تانیشتیریله دی، کیینچه لیک قماققه تشله یمی؟ طبیعی مساله شرکت هم یاپیله دی."

صفت سیزآذوق آوقت نی سودا ساتیغی بیر کابلده چیکلنمه گن، بلکی بواشیا لر ایریم قوشنی مکملکت آرقه لی مخصوص افغانستان اوچون ایشلب چیقریلیب بومملکت گه کیلتیریله دی وبو ایسه کوپلب ولایت لرده تاپیله دی.

چیگره لردن تولیق نظارت ایتیلمسلیگی ، افغانستان ایسه اوزکیره کلی ییگولیک آذوقه لرینی اوزی ایشلب چیقریشگه بولمسلیگی، وعایله لر اقتصادلری پس بولگنی سبب بیر قطار سوداگرلر تمانیدن صفت سیز و ارزان آذوق آوقت مملکت گه کیلتیریله دی.

متخصص لرگه کوره کیفیت سیز ماده لرنی آلیب کیلیش اوچون زمینه یره ته دیگن سبب لری باره سیده چاره کوریلمسه دکان لرنی یاپیش و وییگولیک آذوقه لرنی ییغیش بیلن بومعمانینگ حل ایتیش قیین.