افغانستانده اداری فساد نینگ الدیزنی قیرقیب بوله دی می؟

خلق آرا تشکیلاتلر تمانیدن شو هفته نینگ اوزیده کیتمه کیت اعلان قیلنگن ایککیته ینگی حسابات هم افغانستان اداری فساد گردابیگه باتگنینی کورستگن.

" خلق آرا شفافیت" افغانستان نی اداری فساد اوجگه چیققن دنیا ده گی اوچته اینگ یمان دولتدن بیرته سی دیب تاپگن.

آسیا جمغرمه سی اوتکزگن سوروا نتیجه لریگه تیینلسه، بو ییل هم عادی افغان اهالی سی فسادنی افغانستان توقنه شیب تورگن اوچته اساسی معما دن بیری صفتیده تیلگه آلگن.

بولر نینگ برچه سی ایسه، افغانستان حکومتی اداری فسادگه قرشی مخصوص اداره تشکیل ایتگن و ملی استراتیژی قبول قیلگنیگه بیر نیچه ییل بولگن بیر منظره ده کوزه تیلماقده.

بیز هم بوگونگی " سوز سیزگه" برنامه میزنینگ انه شوم عما گه قره تیش و بخصوصده اهالی برچه قتلهمی وکیللر نینگ فکرلرینی اورگنیشگه حرکت قیلدیک.

مخصوص رادیو دستورمیزنی تینگلش اوچون پلیرنی اوینینگ.

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди