افغانستانده خلق ارا اداری فسادگه قرشی کوره ش کونی ایریم نادولت تشکیلات لرتاماندن نشانلندی.

Image copyright Getty Images

اوتگن هفته خلق ارا شفافیت تشکیلاتی افغانستان نی ینه بیرمرته دنیاده

اینگ فسادگه باتگن مملکت ایکنی نی معلوم قیلدی.

افغانستان، دنیا ده اینگ فسادگه باتگن مملکت بولیشی گه قره مسدن، اداری

فسادگه قرشی کوره ش کونی ایسه مملکت ده فقط سوزگه چیقیش وییغین لربیلن

نشانلندی.

بوگوننی نشانله گن پارلمانی گروه یا اداری فسادگه قرشی کوره ش ناملی

افغان اویوشمه سی افغان لردن فسادنی یوقاتیش اوچون بیرله شیش لرینی طلب

قیلدی.

بوتشکیلات مسووللریدن سید رحیم ستار فسادگه قولی بارکیشی لر، بیرکون جزا

کوریش لری ممکن لیگی نی تاکیدله دی

اشتراکچی لر مملکتده ایش سیزلیک، ملکه لی کیشی لر ایشگه آلینمسلیکی

وقانون جاری ایتیلمسلیگی نی اداری فساد نینگ آشیشی گه سبب بولگنی نی

ایتدیلر.

پارلمان اعضالریدن حمیرا ایوبی سوزگه چیققن لردن بیری ایدی، او حکومت نی

تنقید لب اداری فسادگه قرشی کوره ش اوچون تورلی اداره لرنی ایجاد اایتیش

بیلن هم بو ساحه ده ناکام ایکن لیگی نی معلوم قیلدی.

شونینگ دیک بو ییغین ده گی لردن بیر قنچه لری دنیا جماعه چیلیگی نی هم

افغانستانده اداری فساد نینگ آرتیشیگه رولی بارلیککه عیب له دیلر.

شونینگ دیک او لر کیلگوسی جمهور رئیس لیک سیلاوی یولگه قوییلیشی نی فساد

نینگ یوقاتیش اوچون مهم دیب اهالی دن فسادگه قرشی کوره شه دیگن کیشی لرگه

آوازبیریش لری نی سوره دیلر.

بو ییغین ده قتنشگن ایریم نامزد لر جمهوررئیس بولگن تقدیرده، فسادگه

قرشی کوره ش نی بیرینچی ایشلری صفتیده نظرده توتیش لری ممکن لیگی باره

سیده سوزبیردیلر.

افغانستان دولتی بوخصوصده آلیب باره یاتگن سعی وحرکت لریگه قره مسدن

اوتگن هفته خلق ارا شفافیت تشکیلاتی تمانیدن ترقه تیلگن گزارشده

افغانستان دنیا ده اینگ اداری فسادگه باتگن مملکت لرقطاریده بولگن.

اوشبو گزارشده کیلیشیچه، سومالیا وشمالی کوریادن کیین بومملکت اوچینچی

فساد گه باتگن مملکت قطاریگه کیره دی.

توقیزینچی دیسمبرتاریخی، بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی تاماندن فسادگه قرشی

کوره ش کونی دیب تعیین ایتیلگن.