معارف وزیرلیگی: بوتون مملکتده معارف تعلیم کیفیتی نی کوچه یتیره میز

افغانستان معارف وزیرلیگی نینگ معلوم قیلیشیچه معارف کیفیتی نی آشیریش ناملی ملی برنامه یاردمی بیلن یوزلب مکتب قوریلیب و باشلنغیچ تعلیم دن محروم قالگن یوزمینگ لب اوقووچی هم مکتب گه اوتیشگن.

معارف وزیرلیگی بو برنامه نی مملکت بویلب کینگه یتیریش نی نظرده توتگن وشو مقصد بیلن معارف وکیللری نی بوتون مملکتدن کابل گه چقیرگن.

تعلیم نی آشیریش بوییچه ملی برنامه ایشی بوندن اون ییل آلدین باشلنگن ایدی، حاضر معارف وزیرلیگی اون ییل دن کیین بو برنامه نتیجه سینی بهاله ماقده وبوبرنامه نینگ کینگه یتیریش مقصدیده بولگن .

افغانستان معارف وزیرلیگی نینگ سوزچیسی کبیر حقمل گه کوره بو برنامه مکتب لرکینگشی تاماندن بوتون مملکتده کینگه یتیریله دی.

"بیزبو برنامه نی بوتون مملکتده کینگه یتیره میز، بیزخدا خواهلسه 16500مکتبدن 16000مینگی گه بو کینگش لرنی ایجاد ایتیش نی ریجه لشتیرگن میز وییل نینگ اخیریگچه هرمکتبیمیزبیرته محلی مکتب لربرنامه سیدن حمایت ایتیش کینگشی گه ایگه بولیشی لازم".

شونگه قره مسدن هلی هم افغانستانده میلیونلب باله مکتب بارردن محروم ومملکت نینگ ایریم منطقه لریده مکتب لر ایشیگی اوقووچیلر یوزیگه یاپیلگن.

پروان ولایتی نینگ یشاوچیسی وسنا مجلسی اعضاسی میرحمیدالله منیب

"مکتب کینگش لری اهالی اوز فرزندلری نی مکتب گه تعلیم آلیش لری اوچون قیلگن ترغیب لری سبب حاضر اویله مه یمن، قیزلردن باشقه 5و10فاییزدن آشه باله لر مکتب گه باریشدن محروم بولسه لر، قالگن لری مسجد امام لری، مکتب کینگشلری واهالی ترغیب لری بیلن تعلیم امکانیت لری بهرمند بولگن لر".

اما مکتب کینگش لری تاماندن عایله لرنینگ اوزفرزندلرینی تعلیم آلیش اوچون مکتب گه اوتیشیگه ترغیب قیلیش لری یخشی نتیجه بیرگن .

بوخصوصده قندهارولایتی معارف مسووللریدن نورمحمد قرآنمل

"بو برنامه تاثیرلی بولگن آلدین مکتب گه کیلمسدیلر، بو کینگشلری خلق نی تعلیم اهمیتی دن خبردارقیلگن لری سبب تعلیم گه بولگن قیزیقش آشگن.ولایت مرکزی ده قریب 80فایز قیزلر مکتب گه باره دی، وایرکک باله لر ایسه بوندن کوپراق بولگن، چون ایجاد ایتیلگن شورا لر قوم آقسقاللری وتاثیرلی کیشی لربولیب مکتب گه کیلمه یاتگن لرنی مکتب گه کیلیش اوچون امکانی باریچه سعی وحرکت قیله دیلر". دییدی قران مل جنابلری

معارف کیفیتی نی آشیریش ملی برنامه اوچون 25میلیون دالرخرجت کوترگن بو ایسه یاردم ایتووچی مملکت لر تاماندن تولنگن ،شونینگ دیک بو برنامه گه قریب اون میلیون دالر هم اهالی تاماندن مکتب کینگش لری آرقه لی یاردم ایتیلگن.