نور الله آلتای : تیلنی اورگه نیش اوچون اوزبیکلر اویغانیشی کیرک

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

نور الله آلتای : تیلنی اورگه نیش اوچون اوزبیکلر اویغانیشی کیرک

افغانستان شمالیده کی فاریاب ولایتده سونگی وقتلرده دولتی اداره لر،شخصی دکان و اوقوو درگاه لریده لوحه لرنی اوزبیک تیلیده یازله باشلندی. خبرلرگه کوره ، فاریاب ولایتیده کی فعال یاشلرنینگ تشبث بیلن بو ایش عملگه آشیرلماقده. عینی دمده شبرغان شهریده هم یاشلر اداره لرنینگ لوحه لرینی اوزبیک تیلیده یازلیشی اوچون محلی رسمی لرگه مراجعت قیلگنلر.

ایندی دولت اداره لریده کی لوحه لرنی اوزبیک تیلیده یازیش نمه اوچون اهمیتگه ایگه؟ ادراه لرده کی لوحه لرنی اوزبیک تیلیده یازلیشی، تیل نینگ رواج لنیشگه خذمت قیله دی می؟ اوزبیک تیلینی اورگه تیش اوچون قندی چاره تدبیرلر آلنیشی کیرک؟

اوزبیک تیلینی رواج لنیریشگه اهالی ایترلی چه سعی حرکت قیلماقده می؟ اولرنی قنچه لر فعال دیب ایته آله میز؟ هفته لیک سوز سیزگه بحثیگه قتنشگن تیلشناسلر رحیم ابراهیم و نورالله آلتای جنابلرینی ایتیشلریچه اهالی سعی حرکت قیلیب، اویغانیشلری کیرک.

تینگلاوچی لر و تیلشناسلر میز اشتراکیده جانلی روشده تیارلنگن سوز سیزگه رکنینی تینگلش اوچون قوییده کی پلیرنی باسینگ.