روسیه افغانستان ده تیزیم نی تونتریلیشی ریجه سی حقیده گی گزارش دن حیرتلنگن

روسیه تشقی ایشلر وزیرلیگی افغان محلی خبر گزارلیگی روسیه ده گی بیر قطار افغان لراوز مملکت لریده کودتا قیلیش مقصدیده دیب نشرقیلگن گزارشی نی یالغان دیب ایتگن.

پژواک خبرگزارلیگی بوندن ایکی کون آلدین "ایشانچ لی بیر منبع دن" اقباس قیلیب بو افغان لرروسیه پارلمانی اعضالری بیلن اوچره شیب اوز حربی و سیاسی تاثیرلری دن فایده له نیب "افغانستان تیزیمی نی اوزگرتیریش لرینی" اورته گه قویگن لری یازگن ایدی.

پژواک نینگ یازیشیچه حکومت نی تونته ریش فکریده بولگن لرروسیه حمایتی نی سوره گن، اما روسیه پارلمانی بو طلب نی مسکوده گی افغانستان ایلچی خانه سی بیلن اورته گه قوییب وایلچیخانه ایسه بو موضوعی نی کابل گه خبربیرگن.

روسیه تشقی ایشلروزیرلیگی گه کوره بو خبر یالغان وغرضلی بولگن دیب وافغانستان وروسیه علاقه لری نی یمانلشتیریش اوچون بیرحرکت دیب بهاله گن.

پژواک بو معلومات لرنی آلگن منبع نی فاش ایتمی وروسه تشقی ایشلر وزیرلیگی ده بو خبرنشر ایتیلگنیدن تعجب ده بولگنی نی یازگن.

روسیه تشقی ایشلر مطبوعات دفتری نینگ تاکیدلشیچه بو خبر آتی توتیلمه گنی اوچون نشر ایتیلمسدن آلدین تیکشیریلیشی کیره ک ایدی.

پژواک خبرگزارلیگی اوز گزارشیده روسیه ده گی افغانستان ایلچی سی عزیزالله کرزی بو مساله دن بی خبرلیک اضهارایتگنی نی یازگن وافغانستان تشقی ایشلر وزیرلیگی نینگ سوزچیسی جانان موسی زی هم افغان لر روسیه دوماهی اعضاسی بیلن اوچره شگنی پژواکده نشرایتلگن موضوع باره سیده حاضرگچه هیچ بیررسمی سی تصدیق لمه گن دیب ایتگن.

یقینده روسیه دومای باشلیغی سرگئی ناریشکین کابل گه سفر قیلدی.

بوندن بیر هفته آلدین سرگئی ناریشکین افغانستان بیلن علاقه لرینی کوچییتیریش و مستحکم لنتیریش مقصدیده افغانستان گه سفرقیلیب جمهور رئیسی حامد کرزی، افغانستان اولوسی جرگه باشلیغی عبدالروف ابراهیمی وسنا مجلسی باشلیغی فضل هادی مسلمیارلر بیلن اوچره شگن ایدی.

طالب لر تیزیمی قوله تیلیشیدن بیری روسیه رسمی لری نینگ یوقاری مرتبه لی اعضالری نینگ بومملکت بولگن ایلک سفری حسابلنه دی.

روسیه حکومتی تیزیمیده سیاسی کوچ نقطه یی نظردن دوما باشلیغی جمهور رئیس وباش وزیردن کیین اوچینچی صلاحیت گه ایگه کیشی حسابلنه دی.

افغانستانده اشدی اسلامی گروه لرفعالیت لری ومخدره ماده لرنی اورته آسیا وروسیه گه قاچاق ایتیش روسیه نینگ اساسی تشویش لری بولگن.

روسیه حاضرگی جریاندن حمایت ایته دی وخلق ارا کوچلربومملکتده بولیشی نی جدی ضرورت دیب ایشانه دی.