کابل ولایتیده قطارایکین چیلیک لایحه لری عملگه آشیریلماقچی

افغانستان ایکینچیلیک وچارواچیلیک وزیرلیگی کابل ولایتی ده ایکین چیلیک ساحه سی رواجله نیشی اوچون 400دن آشه لایحه نی عملگه آشیرماقچی.

ایتیلیشچه بو لایحه لرکابل قوشیمچه 14تومن ده عملگه آشیب 31میلیون دالر خرجت کوتره دی.

عملگه آشیریله دیگن بولایحه لر کیلگوسی ییلده نظرده توتیلیب سووغاریش تیزیمی نی یخشی لشتیریش، دهقانلرگه ینگی زمانوی ایکین چیلیک که عایدتکنالوژی بیلن تنیشتیریش، موزخانه نی ایجاد ایتیش وبونینگ ایسه خرجتی ایکینچیلیک وچارواچیلیک وزیرلیگی تاماندن تولنه دی.

کیلگوسی ییلده عملگه آشیریله دیگن 400لایحه بو ولایت نینگ ایکین چیلیک وچارواچیلیک ریاستی تاماندن دهقان لرنینگ احتیاج لری نظرده توتیلیب پایتخت کابل بیر احتفال آرقه لی اعلان ایتیلدی.

رسمی لرگه کوره بو لایحه لرگه 31میلیون دالردن کوپراق مبلغ صرفله نه دی. ایکین چیلیک وچارواچیلیک وزیرلیگی تاماندن تولنه دی.

شونینگ دیک عنایت جنابلری گه کوره بو لایحه لر بوولایت نینگ نیچه اولوسوالیگیده سوو توغانی قوریش بولگن.

کابل شهری گه آلیب کیلینه دیگن کوکت ومیوه لرنینگ کته قسمی نی کابل تومنلرتامین له یدی. . اما بو اولوسوالیک لرده گی دهقان لر سووتنقیصلیگیدن شکایت قیله دیلر.

ایکینچیلیک رسمی لری بومعمالرنی برطرف ایتیش اوچون کیره کلی چاره وتدبیر آلگن لرینی تاکیدله یدیلر.

باشقه تاماندن رسمی لر سونگی ییللرده دهقانچیلیک محصولات مقداری کوپ راق خارج گه جونه تیلگنی نی ایته دیلر، اما افغانستان نینگ اون ، بوغدای ومیوه گه بولگن احتیاجی نی بیرقسمی هلی هم خارجی مملکت لر بوجمله دن پاکستان دن آلیب کیلینه دی.