افغانستان جنوب شرقیده 20مینگ کیلوگرام نیترات آمونیوم کشف ایتیلگن

ملی خوف سیزلیک اداره سی مملکت جنوب شرقیده ترورچیلیک عمللری اوچون فایده له نیله دیگن 20مینگ کیلوگرام نیترات امونیوم کشف وبیکار ایتیلگنیدن خبر بیرگن.

بو اداره گه کوره ترورچیلرسیلاولرکونی هجوملرنی عملگه آشیریش اوچون بوماده دن فایده له نیش مقصدیده بولگن لر.

بو تور کیمیاوی اوغوت ایکینچیلیککه استعمال ایتیلیشی اوچون ایشلب چیقریله دی. بیراق افغانستان مدافعه وزیرلیگی گه کوره افغان عصیانچی لر بوندن کیچیک وکته ماین لراوچون فایده لنه دیلروشوسبب بونینگ سودا ساتیغی منع ایتیلگن.

بو اداره نینگ مطبوعات دفتری مملکت جنوبیده جایلشگن پکتیا ولایتیده نقلیه واسطه ده آرتیلگن 400بوجی ده بولگن 20مینگ کیلوگرام کیمیاوی اوغوت کشف ایتیلگنی نی معلوم قیلگن.

بیاناتده تروچیلربوماده نی پکتیا ولایتی مرکزشرن گه انتحاری وپارتلش هجم لرنی عملگه آشیریش اوچون آلیب باریش مقصدیده بولگن لری کیلگن.

ملی امنیت اداره سی کشف ایتیلگن ماده گه عیب لب اوچ کیشی نی توتقونگه آلگن واولرنینگ ویدیوتسمه وصورت لرینی هم ترقتگن.

قولگه آلینگن لردن بیری بوماده نی افغانستان گه آلیب کیلیش مقصدیده پاکستاندن آرتیلگنی نی آچیقله گن. اونینگ ایتیشیچه بو ماده آرتیلگن نقلیه واسطه یومه له گن بیر پیت ده یولداش لری قولگه آلینگن لر.

افغانستان ایسه پاکستان دولتی دن نیترات امونیم تجارتی وایشلب چیقریلیشی نی نظارت ایتیشی نی طلب قیلگن.

ملی خوف سیزلیک اداره سی تاماندن نشر ایتیلگن ویدیوتسمه ده نیترات امونیم اوغوتی گه تولدیریلگن بوجی لر یوزیده نیترات "آمونیم اوغوتی" یازیلیب وایشلب چیقیلگن محل هم پاکستان نینگ "ملتان" شهری بولگنی یازیلگن.

افغانستان مدافعه وزیرلیگی بوندن ایکی ییل آلدین پاکستان دولتی دن بو ماده عصیانچی لرقوللریگه توشمسلیگی اوچون جدی نظارت ایتیشی نی طلب قیلگن ایدی.

ناتوهم بو تور اوغوت نی انسان لرحیاتی اوچون خوفلی دیب وبونی بومملکت آلیب کیلینیشی نینگ آلدینی آلیش اوچون سعی وحرکت قیلیشی نی سوز بیرگن.

ملی امنیت اداره سی ترورچیلرمقصدی بو مقدارده آرتیلگن ماده نی کیلگوسی سیلاوکونی خودکش هجومنی عملگه آشیریش اوچون قوللش بولگن دیب بیلدیرگن.