کابل ده کی هجوم جبردیده لری گللربیلن یادلندی

کابل ده جمعه کونی لبنان لیک مهمانخانه رستورانتیده اویشتیرلگن هجومگه قرشی ناراضی لیک چیقیشی تشکیل قیلنگن.مدنی جمعیت لر فعاللری اجتماعی ترماقلر آرقه لی آدملرنی تروریزمگه قرشی نمایشگه چیقیشگه اوندشگن.

تشکیلاتچی لر"ترور یوق" دیب ناملنگن نمایشده اشتراک ایتیشنی استگنلر هجوم جبر دیده لرینی یادلب گللر کیلتیرشلرینی سورشگن.

ناراضی لیک چیقیشی تفصیلات لرینی کابل دن فضل احمد یلغوز اورگنگن.

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди