بلجیم ده گی افغان قاچقین لری اویلریگه قیته ریلیشیدن خواطرده

بلجیم ده باش پناه ایزلب بارگن یوزلب افغان لر وطنی گه قه یتیریشلیشگه قرشی ناراضی لیک بیلدیرماقده لر.

برازیلده گی قاچقین لر جملاغیده بولگن بی بی سی مخبری دنکن کروفاردگه کوره قاچقین افغان عایله لرآرقه گه قیتیشنی اولیم حکمی بیلن تینگ دیب ایتیشگن.

17عصرده قوریلگن چیرکاو ایچیگه اورنه تیلگن تار و ساووق چادرده اوتیرگن 27یاشلی مروه محبوب اوزی نینگ نیمه اوچون وطنی گه قیته ریلیشی نی توشنیتیره دی.

"افغانستانده مینینگ حیاتیم خوف آستیده".- دییدی او- مینده طالبان بیلن معمالر بار. بو ییرده گی اکثریت آدم لرگه معمالری شو"

ماریه اوتگن ییل نینگ اخیریده برزیل مرکزیده گی چیرکاوگه کیلیب اومشگن 200 افغانستانلیک دن بیری.

اصلی هلمند ولایتی لیک مروه میلادی 2008 ییل طالب لر تعقیبی طفیلی افغانستاندن قاچقگن.

او بیر نیچه بار بیلگی یه دن باش پناه سوره گنیم گه قره مسدن اونینگ عریضه رد قیلنگن.

" مین افغانستانگه قیتگن دن شو ییرده اولیشی نی معقول دیب بیله من". دییدی مروه یانیده اوتیرگن آلتی یاش لی قیزی ماریه و تورت یاشلی ذکیه گه قره ب.

چیرکاو حاضر چادرلر جملاغیگه ایلنگن. اورین- کورپه لرگه جایلتیریش اوچون سکه میک لر بیر چیتگه ییغیب قوییلگن. ایرکک لر ایسی نیش اوچون ایلیکتر چیراق لرآلدیده توپله نیشگن، باله لر که فی دره ده اوینشماقده. اولرنینگ هیچ قیسی سی مکتب گه بارمه یدی.

1300دن آرتیق افغان اوتگن ییل بیلگی یه دن باش پناه سوره ب مراجعت قیلیشگن، معلومات لرگه کوره 200مینگدن آرتیق افغان لر اروپا اتفاقی مملکت لریدن باش پناه سوره گن لر.

مهاجرلیک بوییچه خلق ارا تشکیلات لرنینگ کیلتیریشیچه، جاری ییلده ناتو قوشین لری افغانستان نی ترک ایتگچ، قاچقین لر سانی کیسکین اوسیشی ممکن.

" او ییرده ایزلاوچی افغان لر اوزلری نینگ افغانستان گه قه یتیش لری اوته خطرلی ایکنی نی تاکیدله یدیلر.

باش پناه ایزلاوچی افغان لر اوزلری نینگ افغانستانگه قه یتیریش لری اوته خطرلی ایکنی نی تاکیدله یدیلر.

ناتو کوچلری مملکتدن چیققچ وزیری دن فایده لنگن طالبان کته حدودلرنی ایگللب آلیشی ممکن. دیگن خواطرلربار.

بعضی افغانلر ینه فقرالر اوریشی باشله نیب کیتیشیدن قورقیشه دی.

باشقه لری ایسه افغانستان اقتصادی کمک کمه یگنی کیسکین توشیب کیتیشی ممکن لیگی نی اویله یدی.

" اقتصاد کیینگی ییلده یامانله شیشی ممکن"،- دیب ایتدی جناب دنسییر- سببی اقتصادده گی بندلیک نینگ کته قسمی خلق ارا کوچلر بیلن باغیلق".

بیلگی یه ده باش پناه ایزلاوچی لرنینگ ایش تاپیش امیدی کم. یقینده اولر اوزلری نینگ معمالریگه اعتبار قره تیش مقصدیده ناراضیلیک نمایشی اوتکزیشدی.

" بیز خوف لی ایمس میز. بیزنینگ اوزیمیز خوف سیزده میز"، دیب یازیلگن گینت شهریده گی بنیرلردن بیریگه.

افغانستان لیک قاچقین لر حقوقی جهتدن نا انیق وضعیت گه توشیب قالگن لری دن شکایت قیلیشه دی. اولرگه نه باش پناه ایشلشگه رخصت بیریلگن یا ده افغانستان گه هم قیتیب کیته آلمه یدیلر.

قاچقین لربیلن ایشلش مرکزی دایرکتری ایل کیتسمن بیلگی یه ده حکومتی اولرگه کوپراق اعتبار ویاردم بیریشی کیره لیگی نی ایته دی .

" بیز افغانستانده گی وضعیت خلق ارا قوشین لر چیققچ. یامانله شیش دن خواطرده میز. شونینگ اوچون بیلگی یه ده حکومتی دن افغان قاچقین لری نی آرته گه قیتمسلیک نی سوره یمیز".

بیلگی یه حکومتی ایسه قاچقین لرنینگ مستقل اداره سی اولرگه باش پناه بیریش کیره ک یا کی یوق لیگی نی قیلیش نی تاکیدله دی.

" بو ناراضیلیک بیزنینگ وضعیتی گه بها بیریشیمیزگه تاثیر قیلمه یدی،- دیب ایته دی قاچقین لر و فقرا سیز شخص لر ایشی بوییچه باش کمیساری دیرک ون دین بلک.- مینینگ اداره م افغانستانده گی وضعیت گه معمالی دیب قره یدی. لیکن شونچه لیک تهدیدلیگی کیله یاتگن برچه گه باش پناه بیریش کیره ک قبیلیده ایمس البته"، دییدی جناب بلک

عین پیتده سوریه، عراق، سومالی وباشقه ناتینچ مملکت لردن اون مینگلب قاچقین لر اروپا مملکت لریدن باش پناه آلیش گه امید قیلماقده.

اوتگن ییل نینگ اکتوبر آییده بریتانیا ایچکی ایشلر وزیرلیگی" قاچقین لر تیزیمی باسیم اوستیده" دیب ناملنگن حسابات اعلان قیلگن. اونده ایتیلیشیچه، قاچقین لر بیلن باغیلق جریان حددن تشقری تیغیز و تنگ حالت گه کیلیب قالگن.

قاچقین لر جملاغی مروه ایسه بیلگی یه ده قالیش نی ایسته یدی.

" بیزهم اوینی اجاره گه آلیش و تولش اوچون ایشلش نی خواه له یمیز"، دییدی او.