استاد سبقلری: علی شیر نوایی نینگ" لیلی و مجنون" داستانی. بیرینچی قسم

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

بی بی سی اوزبیک خذمتی نینگ " استاذ سبقلری" دیب ناملنگن لایحه سیده بیز تنقلی نوایی شناس عالم عزیزخان قیوموف دن حضرت علی شیر نوایی ایجادیدن سبقلر اویوشتیرب بیریشنی التماس قیلدیک.

اکادمیسین عزیز خان قیوموف نینگ اوشبو سباغی حضرت علی شیر نوایی خمسه سی نینگ اوچونچی داستانی" لیلی و مجنون" گه بغیشلنگن.