افغانستان سیلاولر مستقل کمیسیونی سیلاونظارتچی لرسانی نی کوپه یتیره دی

Image copyright iec

افغانستان سیلاولر مستقل کمیسیونی گه کوره اوتگن سیلاده ده یوزبیرگن قلابگرلیکدن سبق آلیب بوگل تکرار بولمسلیگی اوچون نظارت ایتیش چاره وتدبیرلری نی آشیرماقچی.

بو تشکیلات لرسیاسی حزبلر، مدنی اجتماعی تشکیلات لردن کوپراق اعضالرینی بو جریان شفاف بولیب اوتیشی اوچون نظارت ایتیش مقصدیده تنیشتیریش لرینی طلب قیلگن.

ایریم سیلاونی نظارت ایته دیگن تشکیلات لربوگل افغانستان بیلن ایریم غربی اولکه لر مناسبت لری یمان بولگنی اوچون خلق ارا نظارت ایتووچی لر سانی آزه یگنی دن خبر بیرگن لر.

سیلاو لرمستقل کمیسیونی شفاف سیلاو بولیب اوتیشی اوچون ایکی برنامه نی یولگه قویماقچی.

بیری بوجریاننی نظارت ایتیش کولمی نی آشیریش و ایکینچی سی هم خلقنی بو جریان توغرسیده معلوماتی نی کوپراق آشیریشدن عبارت بولگن.

نظارت بولیمیده بو کمیسیون برچه تشکیلات لردن کوپراق نظارتچی لرینی تنیشتیریش لرینی طلب قیلگن

بوندن مقصد سیلاوده قلابگرلیک لرنی آلدینی آلیش اوچون همکارلیک قیلیش بولگن.

بو کمیسیون بو طلب نی بوگون کابلده بیرقطار تشکیلات لرگه ایلگری سوردی.

افغانستان سیلاولر مستقل کمیسیونی مسووللریدن ضیاوالحق امر خیل بی بی سیگه شفاف سیلاو بولیب اوتیشی اوچون بوگل اوزاق تومن وقیشلاق لرگه نظارت ایته دیگن لرنی کوپراق یوباریش لرینی معلوم قیلدی.

میلادی 2009ییلده بولیب اوتگن سیلاولرنی قریب 200یوزمینگ کیشی نظارت ایتگن ایدی.

نظارت ایتووچی لرایچکی وخلق ارا نظارتچی لردن عبارت بولیب وغربی مملکت لرنینگ مالی یاردم لری بیلن هم بیرگه ایدی.

"بودور اوتگن تجربه لردن فایده له نیب بوکمیسیون کوپ چاره تدبیرآلماقچی، شونینگ اوچون بو کمیسیون بو جریاننی جدی نظارت ایتیلیشی اوچون لایحه ایشلب چیقیب تصدیقله دی. محلده تشکیلات لر وبرچه نامزدلر وکیلی لرینی هربیرمحل گه یوباریش لری لازم، بوبیرولایت مرکزلریده ایمس، بلکی اوزاق قیشلاق وتومن لرده بولیش لری کیره ک" دییدی سیلاولرمستقل کمیسیونی مسوولریدن عمرخیل جنابلری

فیفا یا عدالتلی وایرکین سیلاوتشکیلاتی گه کوره بوگلگی سیلاوده خلق ارا نظارت ایتووچی لرقیزیقیشلری کوپ بولمه گن.

بو تشکیلات مسوولی جانداد سپین غر بونینگ سبب لرینی ایتیب بیره دی.

"اوتگن سیلاوگه قره گنده بو گل خلق ارا نظارتچی لر آزراق حصه قوشیش خواطرلری موجود، چونکی ایریم مملکت لر بیلن یخشی ایمس، امنیت هم اوتگن سیلاوگه نسبتن یمانراق بولگن" دییدی سپین غرجنابلری

عامه معلوماتلرینی آشیریش بولیمیده بو کمیسیون تیزآره ده تبلیغی ورق لرنی ترقه تیب وتبلیغی معلومات لرنی هم رسانه لرآرقه لی اهالی گه ییتکزه یش برنامه سی نی عملگه آشیریشی ممکن.

بو سعی وحرکت لر یانیده سیلاو نامزدلری هم اوز سیلاو آلدی ترغیبات عملیات لرینی دوام ایتدیریب کیلماقده لر.

حاضر بونامزدلر اهالی نینگ اعتبارلرینی کوپراق اوزلریگه جلب ایتیش اوچون کابلدن تشقریگه فعالیت دایره لرینی کینگه تیرماقده لر.

بوگون شمالی فاریاب ولایتی ده مینگلب کیشی ییغیلیب نامزد لردن بیریدن اوز حمایتلری نی اعلان ایتگن.

بوندن تشقری اوتگن کونلرده فراه وغزنی ولایت لریده هم نامزدلردن حمایت ایتیش ییغین لری بولیب اوتگن.